اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

اول ماه مه

اعلامیه مشترک  اتحاد فدائیان کمونیست و کارگران انقلابی متحد ایران

گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگران کارگران مبارز! اول ماه مه روز تجلی اتحاد و همبستگی جهانی کارگران را به شما شادباش می گوئیم. کارگران جهان اول ماه مه امسال را در شرایط
ادامه مطلب ...

بمناسبت اول ماه مه (۱۱اردیبهشت ۱۴۰۱) روزتجلی اتحاد وهمبستگی کارگران جهان

کارگران و زحمتکشان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  فرا رسیدن اول ماه مه  2022 (11 اردیبهشت 1401 ) را  به شما کارگران در ایران و سراسرجهان شادباش میگوید. اول ماه مه ( 11 اردیبهشت) …
ادامه مطلب ...

اعلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست بمناسبت اول ماه مه ۲۰۲۲ (۱۱ اردیبهشت) روز جهانی کارگر

کارگران جهان درشرایطی به استقبال اول ماه مه میروند که هنوز از زیر فشار سیاست‌های اعمال ریاضت اقتصادی و پیآمدهای دهشتناک پاندمی کرونا، کمر راست  نکرده اند  که دولتهای سرمایه داری بار…
ادامه مطلب ...

گرامی باد اول ماه مه روزتجلی اتحاد وهمبستگی کارگران سراسرجهان !

کارگران مبارز! امسال اول ماه مه روزتجلی همبستگی واتحادکارگران سراسرجهان درمقابل نظام سرمایه داری را درشرایط متفاوتی برگزارمیکنیم. ویروس کشنده کرونا درنتیجه تخریب محیط زیست،تقلیل ،حذف…
ادامه مطلب ...

تراکت شماره ۱ بمناسبت فرارسیدن اول ماه مه ۲۰۲۰( ۱۱اردیبهشت ۹۹)

کارگران مبارز اول ماه مه روز تجلی همبستگی کارگران سراسر جهان دربرابرنظام سرمایه درراه است .اول ماه مه امسال با اوضاع متفاوتی روبروهستیم ،بحران دربحران! بحران اقتصادی و بحران ناشی از…
ادامه مطلب ...