اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

اول ماه مه ی

یازده اردیبهشت ، تجلی قدرت وحدت و همبستگی کارگران علیه سرمایه داران

امسال در شرایطی به استقبال  روز کارگر میرویم که نظام سرمایه داری حاکم بر جهان به دلیل شیوع بیماری کرونا در بحرانی ترین شرایط دهه های اخیر قرار گرفته است . کرونا به خوبی آشکار کرد نظام…
ادامه مطلب ...

اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست در پشتیبانی از تجمع های اعتراضی سراسری معلمان ایران

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان،  طی  اطلاعیه ای به تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ در آستانه روز معلم، فرهنگیان سراسر کشور را به تجمع سراسری در راس ساعت 10 صبح پنجشنبه دوازدهم اردیبهشت…
ادامه مطلب ...

اول ماه مه روز نمایش قدرت کارگران علیه سرمایه است .( اطلاعیه مشترک)

کارگران     ! شادباش های ما را به مناسبت اول ماه مه بپذیرید! در آستانه یازده اردیبهشت واول ماه مه قرار داریم ! روزهمبستگی  جهانی کارگران ! روزی که کارگران جهان رودر روی سرمایه…
ادامه مطلب ...