مرور برچسب

امپریالیسم آمریکا

قرارگرفتن نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی امپریالیسم آمریکا

درپی تشدید تضاد بین رژیم جمهوری اسلامی و امپریالیسم آمریکا ،ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سپاه پاسداران را نیز به لیست تروریستی خود اضافه کرد. قرارگرفتن نام سپاه پاسداران درلیست «تروریستی…
ادامه مطلب ...
Translate »