اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

افغان ستیزی

تشدید افغان ستیزی در ایران – بحث و گفتگو در کلاب هاوس صدای فدائی ( آفیش )

صدای فدائی در برگیرنده بحث و گفتگو، تفاسیر و تحلیل از روند مبارزات و رویدادهای جاری ایران و جهان است. --------- تشدید افغان ستیزی در ایران --------- زمان : دوشنبه ۱۸ آوریل برابر…
ادامه مطلب ...