اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

اعتصاب کارگران

کارگران در هند بار دیگر حماسه آفریدند، اعتصاب میلیون ها کارگر و کشاورز هندی

ده‌ها میلیون کارگر و کشاورز در سراسر هند در یک اعتصاب سراسری و پر شکوهِ دو روزه، در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ۲۸ و ۲۹ مارس ۲۰۲۲ علیه سیاست‌های نئولیبرالی دولت راست افراطی به رهبری…
ادامه مطلب ...
Translate »