مرور برچسب

اعتراضات کارگری

اطلاعیه کمیته ایالتی تهران در پشتیبانی از اعتصابات و اعتراضات کارگران .

   کارگران ، زحمتکشان ، دانش جویان و جوانان آگاه و مبارز بیش از پنجاه روز است که کارگران اعتصابی هفت تپه سانت به سانت شهر شوش را برای دادخواهی و استیفای حقوق شان پیموده اند و رژیم 
ادامه مطلب ...

پیش به سوی اعتصاب سراسری کارگران (اطلاعیه مشترک)

کارگران بخش های وسیعی از مناطق اقتصادی، نفت، گاز و پتروشیمی جنوب کشور و استان فارس و اراک، بعضا برای اضافه دستمزد و بهبود شرایط کار و استخدام، و عمدتا در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و
ادامه مطلب ...

چهل‌ونهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه

اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه امروز ۱۲مرداد وارد چهل‌ونهمین روز خود شد. امروز هم کارگران به مانند روزهای گذشته تجمع اعتراضی خود را در مقابل فرمانداری رژیم در شوش ادامه دادند. در
ادامه مطلب ...

دومین روز اعتصاب کارگران پالایشگاه نفت سنگین قشم

کارگران نفت سنگین قشم برای دومین روز پیاپی دست بە اعتصاب زدند. کارگران خواهان افزایش حقوق هستند و اعلام کردەاند کە تا زمان مشخص شدن این مسئلە بە اعتصاب شان ادامە خواهند داد.
ادامه مطلب ...

بیدادگاه رژیم علیه کارگران هفت تپه ونشریه گام از مصادیق سرکوب آزادی وجنبش کارگری است

سیاست جمهوری اسلامی از آغاز بر سرکوب و کشتار وزندان و شکنجه استوار بوده است. مقابله با این سیاستها و موجودیت جمهوری اسلامی علیرغم افت‌وخیزهای بسیار اگرچه همواره در جریان بوده است،
ادامه مطلب ...

حداقل دستمزد شورای عالی، ضدکارگری کار و افزایش سرسام آور قیمتهای مایحتاج اولیه

شورای عالی کار که یک نهاد ضد کارگری محسوب میشود اواخرسال گذشته، بدون توجه به روند سطح افزایش سرسام آور قیمت کالاهای معیشتی و بدون توجه به اعتراضات گسترده توده های کارگر…
ادامه مطلب ...
Translate »