اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

اخبار

دادگاه عالی ایالت مونیخ ده نفر از اعضای حزب مارکسیست لنینیست ترکیه را بجرم “اقدامات…

محکومیت ٩ مرد و یک زن عضو و هوادار حزب کمونیست مارکسیست لنینیستی ترکیه در دادگاه عالی ایالتی مونیخ اعتراض‌های زیادی را برانگیخت.این ده تن از اعضای حزب کمونیست مارکسیست، لنینیست ترکیه
ادامه مطلب ...
Translate »