اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!
مرور برچسب

آبان98

در امتداد آبان: درباره‌ی ضرورت و امکان تشکیل هسته‌های سرخ

مقدمه: چندي پيش رفقاي نشريه‌ي «سرخط» با ارجاع به مضمون يکي از شماره‌هاي نشريه‌ي منجنيق1، فراخواني2 دادند به نيروهاي چپ براي هم‌انديشي و توليد متن حول شيوه‌هاي بديل سازمان‌يابي در
ادامه مطلب ...
Translate »