اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

 چهارنعل  تاختن جمهوری اسلامی بدنبال ترکیه  و عربستان صعودی در امریکای جنوبی                     

گزارشی از کمیته روابط بین المللی

کمیته روابط بین المللی

نیات و اهداف رژیم برای نزدیکی به کشورهای امریکای جنوبی                                 

مضمون مبارزات ما برعلیه دخالات امپریالیسم در هر نقطۀ دنیا، مضمون ضدسرمایه داری را هم در خود دارد که در برنامۀ سازمان اتحاد فدائیان کمونیست نیز منعکس شده. ما همچنانکه دخالت امپریالیستها را در ایران وعراق گرفته تا نیکاراگوئه و ونزوئلا و تمامی نقاط دنیا را محکوم میکنیم و حق تعیین سرنوشت خلقها را در راه مبارزه آنها برعلیه امپریالیسم و سرمایه داری حمایت میکنیم، همچنان مبارزه و افشاگری خود را بعنوان کمونیست و انترناسیونالیست بر علیۀ به ظاهر ” ضد امپریالیستی هایی ” همچون جنایتکارانی چون جمهوری اسلامی، طالبانها، داعشی ها و برعلیۀ هر گونه سیستمها و حکومتهای قرون وسطایی- مذهبی واسلامی ادامه می دهیم و نظم سرمایه داری و استثمارگرانۀ این سیستمها را افشا خواهیم کرد. سیستم جمهوری اسلامی با حکمرانی سرمایه داری خود، سالها در تلاش است نظم قرون وسطایی و غیربشری خود را درخاورمیانه  همچون تاریخچۀ 1400 سالۀ سلسله اسلام برقرار و گسترش دهد. جمهوری اسلامی همچون تاریخچۀ بیش از 1400 سالۀ اسلام، انسانها را به خاک و خون میکشد، سر می برد، کتاب سوزان راه میاندازد،سنگساران میکند، زنده زنده انسانها را به گورهای دسته جمعی می سپارد، جنگ و لشکرکشی تدارک می بیند و مردم را به زور و جبر به اسلام میکشاند. تمامی این جنایات را رژیم فاشیست، امپریالیستی و نژادپرست هیتلر نیز انجام داد. هیتلر این اعمال جنایتکارانه را برای گسترش ایدئولوژی فاشیسم پیاده کرد. فاشیسم هیتلر نیز انسانها را زنده زنده به گور کشاند، کتابسوزان راه انداخت، جوخه های دسته جمعی مرگ را سازماندهی کرد وبرای گسترش فاشیسم به لشکرکشی و جنگ دست زد. جمهوری اسلامی نیز برای گسترش امپریال اسلام وبرای به کرسی رساندن اهداف سلطه گرانه و قرون وسطایی خود از هر تلاشی سرفنظر نخواهد کرد.                                                                                           

 

سیاستهای نزدیکی رژیم جمهوری اسلامی با کشورهای مختلف دنیا و احزاب فاشیستی، ازطریق ارسال اسلحه، اعطاء میلیونها دلاربه احزاب الهی چون حزب الله در غزه، حمایت از حکومتهای ارتجاعی و احزاب شیعه در عراق، سوریه، کمکهای مالی به تشکیلات و حرکات اسلامی در آسیای جنوب شرقی، در فیلیپین، مالزی، … یکی از راههایی ست که جمهوری فاشیستی- نظامی جمهوری اسلامی برای گسترش امپریال اسلام ارتجاعی خود در پیش گرفته. از طرفی دیگر این رژیم نزدیکیها و معاملات اقتصادی- سیاسی دیگری را با کشورهای غیر مذهبی در پیش دارد. برای مثال رابطۀ نزدیکی که رژیم با ونزوئلا دارد. نیروهای سوسیالیست، چپ و انقلابی در ونزوئلا سالهاست انتقاد بردولت ونزوئلا دارند بخاطر روابطش با رژیم دیکتاتور جمهوری اسلامی. این مباحثات در مجادلات سیاسی در ونزوئلا هنوز ادامه دارد. این مسئله قابل بازگوئی ست که قریب ده سال است که کارگران ومردم ونزوئلا دل خوشی از سرمایه داران جمهوری اسلامی که در ونزوئلا سرمایه گذاری کرده اند، ندارند. چرا که از ایرانیان سرمایه گذار در کاراکاس بجز حقه بازی و کلک و تولید مواد بی کیفیت و کم ارزش چیز دیگری از آنها بخاطر ندارند. چند سال است که این سرمایه گذارهای  یاغی اسلامی  بخاطر اعتراض مردم  ونزوئلا و سیاستهای چپاول آنها، از سرمایه گذاری در ونزوئلا سرفنظر کرده اند. اما رژیم جمهوری اسلامی گدایی سیاسی خود را همچنان با ونزوئلا ادامه میدهد. بخصوص اینکه از موضع ضدامپریالیستی ونزوئلا نهایت سوءاستفاده را در نظر دارد. در این هیچ شکی نیست که خلق ونزوئلا و حکومت بولیوار در ونزوئلا با پیروزی چاوز در انتخابات، در حدود بیست سال پیش، تا بامروز با آگاهی و استقامت، مبارزۀ ضدامپریالیستی خود را در پیش برده و برای حق تعیین سرنوشت خود بر علیه امپریالیستها مبارزه میکند. رژیم جمهوری اسلامی با آگاهی به این مسئله، برای نزدیکی با چنین حکومتهایی از هیچ تلاشی دریغ نمی ورزد  تا حدی  که در روزهای گذشته  چند  کشتی محمول نفت و بنزین و قطعات یدکی صنایع نفت را راهی ونزوئلا کرده است. رژیم جمهوری اسلامی برای توسعۀ امپریال اسلام خود و برای گسترش سرمایۀ خود در تلاش است تا بتواند تا آنجا که امکان دارد خود را از منزوی شدن در جهان بیرون آورد وخود را در کنار و صف حکومتهای ضدامپریالیست غیرمذهبی نیز، جا بزند. رژیم نه تنها در ونزوئلا و دیگر نقاط دنیا، گدایی و حمایت سیاسی را در تلاش است که بدست آورد، بلکه جای پای ناپاک اسلامیش را هم میخواهد در هر کجا که ممکن است برای گسترش مذهب و اسلام ارتجاعی، باز کند. ارسال طلبه های تعلیم داده شده به امریکای جنوبی نمونه ای از فعالیتهای ارتجاعی رژیم در این منطقه است. در تأئید این موضوع، می بینیم  که امام جمعه شیراز در هفتۀ گذشته  در روز جمعه  به  تاریخ 30 خرداد در برگزاری نماز جمعه، نگرانی خود را از کشته شدن  طلبه ها، در امریکای جنوبی اظهار میدارد : ” طلبه های ما در امریکای جنوبی در راه تبلیغ دین اسلام کشته میشوند. … بایستی مبلغان دینی بیشتری تربیت کنیم  و به کشورهای مختلف جهان برسانیم.” قابل یادآوری ست که جامعه المصطفی، نهاد تبلیغی تحت نظر خامنه ای، طلبه ها را تربیت و به کشورهایی چون آرژانتین، برزیل و ونزوئلا  روانه میکند!                                                                    

 ونزوئلا بیشترین آمار سکونت مسلمانان را نسبت به دیگر کشورهای امریکای لاتین به خود تعلق دارد. آماری که منشاء آن به مهاجرین قرن گذشته به این کشور برمیگردد که مهاجرین عرب مسلمان جزو آنها هستند. عربستان سعودی و حاکمان ارتجاعی ترکیه از دیرباز جای پای ناپاکشان را زودتر از حاکمان جمهوری اسلامی در امریکای لاتین باز کرده اند. بزرگترین مسجد درتمامی امریکای لاتین در بوینس آیرس در آرژانتین قرار دارد.                                                                                                                   .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 در اواخر دهۀ هفتاد با سرمایه گذاری عربستان صعودی و با تصویب دولت نظامی و دیکتاتوری آرژانتین، در آن زمان،  این مسجد تأسیس شد. دومین مسجد بزرگ در امریکای لاتین در کاراکاس در ونزوئلا قرار دارد. دولت ارتجاعی ترکیه با خرج میلیونها دلار این مسجد را در کاراکاس  پایه گذاری کرد. تأسیس این مسجد در کاراکاس نه زمانی که چاوز و حکومت بولیوار در ونزوئلا به پیروزی رسیدند، آغاز گشت، بلکه به حکومت نظامی ونزوئلا در آواخر دهۀ نود برمیگردد. در واقع ترکیه و عربستان صعودی حسار گسترش اسلام را در امریکای جنوبی بیشتر از رژیم جمهوری اسلامی در دست دارند و این مسئله به باب نیات رژیم جمهوری اسلامی نیست. به همین خاطر رژیم اسلام در ایران، چهار نعل میتازد تا بلکه برای تحقق اهداف قرون وسطایی اسلام،  به پای رژیم ارتجاعی ترکیه و  رژیم جنایتکار و آدم کش عربستان  برسد. رژیم با اعطاء نفت و بنزین به ونزوئلا بی شک  توقعات دو جانبه ای را در تلاش است که در آنجا بدست آورد. رژیم خواهان آوانس گرفتن در قبال کمکهای مالی خود در همه جا است. تاکنون در امریکای لاتین جمهوری اسلامی نتوانسته آوانسهای آنچنانی را بعد از بیست سال تلاش، از این کشورها بگیرد. راه مبارزۀ ضدامپریالیستی ونزوئلا، جدا از هوچیگری،یاغیگری و گسترش اسلام غیربشری ست. در تمامی امریکای لاتین، از آواخر قرن نوزده تاکنون، بخصوص از دهۀ پنجاه تا بامروز، راه مبارزه برای آزادی، مبارزه برای سوسیالیسم، مبارزۀ واقعی بر علیۀ امپریالیسم و راه مبارزه برعلیه سرمایه داری و کارتلهای استثمارگر بوده و نه  مذاهب تخیلی مسیحیت، نه کاتولیسم ونه مذهب اسلام توانسته است نیروی مبارز خلقها و مبارزین طبقۀ کارگر و زحمتکش را در آنجا به عقب بکشاند. شواهد این قضایا از امریکای مرکزی  تا امریکای جنوبی بر همه روشن است.                                                                                                                                 

اهداف رژیم، گسترش برنامه های ارتجاعی، ضد بشری و تقویت برنامه های سرمایه داری ست. کمکهای مالی – نظامی رژیم و توقعات دو جانبه ای که رژیم تعقیب میکند تا بلکه راه برای گسترده گی امپریال اسلام ارتجاعی خود را وسعت دهد، چیزی جدا از اهدافی که حکومت فاشیستی هیتلردر پیش گرفت، نیست. درست همین سیاست رژیم جمهوری اسلامی را حکومت نژادپرست و فاشیسم آلمان به رهبری هیتلر در پیش داشت. از سالهای قبل از شروع جنگ جهانی دوم که در سال 1939 آغاز گشت، ازهمان آغاز به قدرت رسیدن فاشیسم در سال 1933، دولت فاشیستی هیتلر با کشورهای اسلامی از جمله مصر، عراق پیمانهای نظامی – اقتصادی را وضع کرد وحتی با حکومت سرسپرده و دست نشانده بریتانیا یعنی با رضا شاه، پیمانهای مخفیانه ای را پیش برد، طوری که تا آواخر جنگ جهانی دوم، حکومت رضا شاه  نقش بزرگی را برای تولید وصادرات پنبه برای پوشاک ارتش فاشیستی آلمان بعهده داشت. حتی فاشیسم آلمان چند سال قبل از آغاز جنگ جهانی دوم برای اینکه اهداف اشغالگرانۀ خود را تدارک ببیند، پیمان ” صلح جویانه ” را با دشمن اصلی خود، یعنی با شوروی به رهبری استالین بست. در عملکردها و جنایات نازیسم در آلمان، دیدیم که حکومت فاشیستی هیتلر نه تنها با تعقیب و سرکوب و کشتار تمامی آزادیخواهان، کمونیستها، کارگران و زحمتکشان در آلمان ، بلکه در تلاش برای گسترش فاشیسم و تسلط امپریالیسم آلمان در اروپا با کمک متحدین خود، در سراسر دنیا، بدنبال گشتن همپیمانان خود بود. جمهوری اسلامی با تمامی عینیات و عملکردهای جنایتکارانۀ خود چه در ایران و چه در بین الملل، راههای فاشیسم هیتلری را برای گسترش امیال سرمایه داری و وسعت امپریال اسلام در پیش گرفته است، با این تفاوت که رژیم قدرت عظیم نظامی فاشیسم آلمان را ندارد، اما جنایات و درندگی و خونریزیش همان است.                                                                                   

 

رژیم سرمایه داری حاکم بر ایران اگر با حیله و فریب، ندای مرگ بر امریکا را  سر می زند، همطراز با این داد و بیداد پوچ و تو خالی، همواره بیش از چهل و یک سال است که مستقیم و غیرمستقیم با چراغ سبز و اجازۀ امریکا، با همپیمانان این امپریالیست، از ژاپن، فرانسه، آلمان، ایتالیا گرفته تا اتریش و غیره مناسبات و خریدهای تسلیحاتی خود را همچنان ادامه میدهد. رژیم ترور و سرمایه داری اسلام در ایران با بنیان و اساس کاپیتالیستی خود که روزبروز بیشتر از پیش، کارگران و زحمتکشان ایران را به فقر و تهیدستی کشانده است، نمیتواند با ادعای کمک به دولتهای ارتجاعی مسلمان و احزاب ترور و جنایتکار اسلامی، خود را بعنوان ناجی مردم جا بزند، بوق کرنای ضدامریکایی سر بزند و همچنان آشکار و غیرآشکار با امپریالیستها به هم آغوشی و معاملات خود ادامه دهد.                                                                                                                                                

رژیم جمهوری اسلامی در به حصار کشاندن و زنجیرکشیدن  توده های مردم، در ترور و اعدام کارگران، اعدام آزادیخواهان و روشنفکران انقلابی و در کشتار توده های مردم زحمتکش ایران، از طرف مجامع بین الملل و حقوق بشر، جزو رتبه های اول حکومتهای دیکتاتور جهان را به خود تعلق داده است. زمانیکه مردم از بی آبی و بی نانی ، از نبود مایحتاج زندگی و گرانی بنزین به خیابانها می ریزند و رژیم آنها را به گلوله می بندد، زمانیکه کارگران اعتصابی دستگیر، شکنجه واعدام میشوند، زمانیکه زنان، اسیر قوانین ارتجاعی اسلام قرار میگیرند، زمانیکه ضد امپریالیستهای واقعی از فداییان کمونیست گرفته تا نیروها ومبارزین آزادیبخش و سوسیالیست و انترناسیونالیست، دهها سال است که توسط رژیم جمهوری اسلامی به جوخه های اعدام سپرده میشوند، چگونه میتوان به حیله گریها و نمایشهای ” ضد امپریالیستی” این رژیم باور کرد. ما در کنار افشاگری برعلیه سیاستهای فریبکارانۀ رژیم اسلام در ایران، همچنان وهمواره از موضع ضدامپریالیستی ونزوئلا دفاع میکنیم و همطراز، بدون هیچ درنگی حمایت مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا را از جمهوری اسلامی  نمی پذیریم!                                                                                             

وظیفۀ تمامی آزادیخواهان، انسانهای مبارز سوسیالیست و کمونیست، وظیفۀ تمامی انسانهای ضدامپریالیست و ضدسرمایه داری ست که با ایجاد صفی متحد، با تشکیل یک جبهۀ انقلابی، متحدتر و بسیار متشکل تر، شکلها، حرکتها و تاکتیکهای فاشیستی رژیم را افشا کنند و هر چه بیشتر از پیش، جمهوری ارتجاعی اسلام را در دنیا افشا و منزوی کنند و حیله های  این رژیم و اهداف آنرا با هر رنگ و لعابی که پیش می برد، بدون هیچ ابهامی افشا نمایند و برای سرنگونی رژیم قرون وسطایی، قدمهای استوارتری بردارند! سکوت در مقابل حیله های ” ضد امریکایی ” رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، کمکی به مبارزۀ ضدامپریالیستی واقعی نخواهد کرد، بلکه موجب توهم گرایی نسبت به کلکها و نیآت ارتجاعی رژیم خواهد بود.                                                              

 

تشکیل یک جبهۀ انقلابی از مبارزین آزادیخواه، نیروهای کمونیست، سوسیالیست، انقلابی و ضدامپریالیست راهی ست که همراه با مبارزات زنان، کارگران وزحمتکشان در ایران، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را برای رسیدن به جمهوری فدراتیو شورائی تسهیل تر خواهد کرد!                                                                                                                   

 

روابط بین الملل سازمان اتحاد فدائیان کمونیست                                                                                  

 

تیر 1399   
 جولای .2020                                           

   

” همواره این توانایی را داشته باشیم  که هر سرکوب و ظلمی را که در هر نقطۀ دنیا اتفاق میافتد، با احساس واقعی و درونی         

لمس کنیم. این گواهی زیباترین خصلت و مشخصات  یک انقلابی ست.”                    

     ارنستو چه گوارا                    

                    

                                                                                                               

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »