اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

فراخوان بمناسبت برپایی پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل

رفقا و یاران فدایی!

ما در آستانه پنجاهمین سالگرد حماسه خونین سیاهکل قرار داریم، حرکتی پوینده که جنبش نوین کمونیستی ایران را رقم زد و صف بندی کمونیست های انقلابی را از اپورتونیسم  فرتوت و تسلیم طلب، به بهترین وجهی در تقابل با رژیم ستم شاهنشاهی، بنمایش گذاشت.

بدین مناسبت، برای هر چه با شکوه تر برگزار کردن ۱۹ بهمن، پنجاهمین سالگرد حماسه سیاهکل، از تمامی رفقای فدائی که همچنان به آرمانهای انقلابی و سوسیالیستی بنیانگذاران سازمان چریک های فدائی خلق ایران پایبندند، خواهانیم که برای هر چه بهتر برگزار کردن این روز،  در اتحاد و پیوند با هم دست در دست هم نهیم.

از رفقایی که مایل به شرکت در این حرکت مشترک هستند، دعوت بعمل می آوریم که با ما تماس گرفته تا به یاری یکدیگر، مراسمی با شکوه و در خور پنجاهمین سالگرد سیاهکل را بصورت مشترک برگزار کنیم و جلوه ای تازه به آن ببخشیم.

با سپاس- کمیته موقت برگزاری مراسم سیاهکل

۹/۲۸/۲۰۲۰

ایمیل تماس:

 k_siahkal50@yahoo.com

شماره تماس واتس آپ:

آلمان : ۰۰۴۹۱۷۸۱۶۴۸۱۵۶

سوئد : ۰۰۴۶۷۳۳۹۹۲۳۱۹

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »