اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیام نوروزی شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

بهاران خجسته باد!
احساس لذت بخشی است وقتی زمستان سرد و عبوس، جای خود را به طراوت و شکوفایی بهار میدهد. به ویژه برای کارگران و تهیدستان شهر و روستا که طعم سرد زمستان را بیشتر از هر قشری از اجتماع احساس میکنند. از اینرو نوروز – روز زایش بهار- بیشتر از همه، برای زحمتکشان معنا میدهد و برایشان گرما و کار و پویایی به همراه دارد. اما نوروز فقط جشن اولین روز بهار نیست یک عید است با مجموعه ای از سنتها و تدارکات. از جور کردن سفره هفت سین گرفته تا نونوار کردن خود و فرزندان تا مهیا کردن خانه برای پذیرایی از میهمانان و تا آجیل و شیرینی و میوه …
اینها اما در سایه حاکمیت سرمایه بر کار که با حاکمیت آسمان بر زمین پیوندی قرون وسطایی پیدا کرده است برای زحمتکشان حکم کیمیا را دارند. از صمیم قلب شاد هستند که عید نوروز می آید اما عزا می گیرند که چگونه سیروسات عید را جور کنند و در برابر فرزندان و خویشان و دوستان خود شرمنده نشوند. در رژیمی که خودش میگوید خط فقر دو سه میلیون تومان است، اما در آستانه سال ۹۶ تحفه دستمزد ۹۳۰ هزار تومانی را برای کارگران تحت شمول قانون کار تصویب میکند، چگونه میتوان لباس و کفش نو برای خود و فرزندان خویش خرید و آجیل و شیرینی و میوه به میهمانان نوروزی تعارف کرد؟ رژیمی که رسما میگوید حقوق مدیران و مقامات نباید سقفی داشته باشد چون فرار ” نخبه گان” را از بدنه نظام  باعث می شود ، چنان کف و حداقلی برای کارگران تعیین میکند که معنایی جز گرسنگی دادن به آنها نیست. تازه همین حداقل ناچیز را همه کارگران دریافت نمی کنند و میلیونها کارگر فصلی، قراردادی و یا شاغل در کارگاه های کوچک به مراتب کمتر از این میزان دریافت میکنند. زیرا خیل عظیم میلیونها بیکار همچون شمشیر دموکلس بر فراز کارگران شاغل آویزان است تا از ترس بیکار شدن به همین دستمزد مرگ تدریجی “راضی” شوند. اما این شرایط طاقت فرسا و ضدبشری اگر چه بر کارگران تحمیل شده است، با این همه هیچ نشانه ای از ابراز رضایت از وضع موجود در میان کارگران مشاهده نمی شود.
 جنبش کارگری ایران روزی نیست که با بکارگیری متنوع ترین اشکال مبارزاتی، رژیم اسلامی سرمایه را به چالش نگیرد و برای حقوقهای معوقه، افزایش دستمزد و اعتراض به غارت و فساد و بیکاری، دست به مبارزه نزند. از کارگران صنایع و ساختمان و معادن تا معلمان و پرستاران و بازنشستگان، روزی نیست که نمایشی شورانگیز از مقاومت در برابر استبداد و استثمار حاکم برپا نکنند. و این کابوس رژیم اسلامی در سال پیش رو است: رشد و سراسری شدن هر چه بیشتر جنبش کارگری. این میتواند در دوران پسا – برجام رویای رژیم و دولت روحانی برای جذب سرمایه های بین المللی را که در جستجوی حداکثر سود از طریق یک نیروی کار ارزان و مطیع هستند، بر باد دهد.
اما این فقط جنبش کارگران و مزد و حقوق بگیران نیست که رژیم فلاکت و غارت را به چالش گرفته است. جنبش حفظ محیط زیست، جنبش زنان، جنبش ملیتهای تحت ستم و جنبش عمومی آزادیخواهانه سکولار،همه آن جنبش های اجتماعی با اهمیتی هستند که کارگران پیشرو و فعالین سوسیالیست باید با آنها پیوند برقرار کنند. انقلاب اجتماعی آتی ایران نه تنها پرچم مبارزه با نابرابریهای طبقاتی را بلند میکند، بلکه در رهایی از دیکتاتوری تبعیض جنسیتی، شوونیسم و تخریب سیستماتیک طبیعت، منافع حیاتی دارد. شادی و رفاه و برابری طبقاتی را نمیتوان در هوای آلوده و در محیطی مملو از تبعیضات جنسیتی، ملی ، نژادی و مذهبی بوجود آورد. با آرزوی چنین دنیایی برای حراست از انسانیت و طبیعت است که ما همچنان دوش بدوش اردوی کار و رنج در همه جهان به آرمانخواهی و پیکار خود ادامه میدهیم.
بار دیگر فرا رسیدنِ بهارِ خجسته و عیدِ نوروز را به مردم ایران و همه ممردمانی که آنرا جشن میگیرند، شادباش میگوئیم و امیدواریم در کنار بهار طبیعت، روزی فرا برسد که شاهد بهار جامعه نیز باشیم.

با امید به تحقق این آرزوی بزرگ، بگذار همصدا با شاعر، ندا سردهیم:

 بیا تا گل برافشانیم و مى در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحى نو در اندازیم

اگر غم لشگر انگیزد که خون عاشقان ریزد

من و ساقى بهم سازیم و بنیادش براندازیم

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی   زنده باد سوسیالیسم

یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ برابر با ۱۹ مارس ۲۰۱۷
اسامی امضا کنندگان :

۱ – اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور  

۲– اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

۳ – کانون اندیشه کپنهاگ – دانمارک

۴ – حزب کمونیست ایران

۵ – سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

۶– سازمان راه کارگر

۷ –  سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

۸ –  شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران – استکهلم

۹ –  شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه – هامبورگ

۱۰ –  کمیته خارج کشور سازمان فدائیان(اقلیت)

۱۱ –  کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ

۱۲–  کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران – دانمارک

۱۳–  کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران – فنلاند

۱۴–  نهاد همبستگی با جنبش کارگری ایران – غرب آلمان

۱۵– هسته اقلیت

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »