اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تاملی بر کتابِ:  «شورا: شکل سیاسیِ سرانجام مکشوف»

تاملی بر کتابِ: 

«شورا: شکل سیاسیِ سرانجام مکشوف»

نوشته: امانوئل نس و داریو آزلینی

ترجمه: گروه مترجمان «نقد اقتصاد سیاسی، نقد بت‌وارگی، نقد ایدئولوژی»

از: نازنین و یامین

مقدمه

مبارزات تاکنونیِ کارگران هفت‌تپه، فولاد و هپکو، ضرورتِ برقراری یک پیوندِ پویا میان اهدافِ مبارزهٔ طبقاتی و جنبش کارگری را عینی کرد؛ که نمودش استقبالِ فعالان و نمایندگان اردوی کار ایران، از مباحث نظریِ مربوط به شورا، مجمع عمومی، کنترل کارگری، کمیته کارخانه و … بود. با بالاتر رفتن تقاضا، بازار عرضه نیز داغ‌تر شد!

آنارشیست‌ها، آنارکوسندیکالیست‌ها، کمونالیست‌ها، اتونومیست‌ها، کمونیستها و … خلاصه همه آنانی که منافعی برای حفظ یا ازدست دادن در این نبردِ تعیین‌کنندهٔ طبقاتی دارند، مسلح به ماتریالِ نظری‌شان بمیدان آمده‌اند! که از آن جمله کتاب جدیدالا‌نتشار سایت «نقد» با عنوان «شورا: شکل سیاسیِ سرانجام مکشوف» است که ترجمهٔ تقریبا کاملِ کتابِ «, Ours to Master and to Own» (۲۰۱۱) می‌باشد.

این کتاب اطلاعات ارزشمندی راجع به مبارزاتِ اردوی کارِ جهانی –در تلاش برای رهایی از انقیاد سرمایه- فراهم آورده‌است؛ بعلاوه تجاربی را که کارگرانِ مناطق گوناگون جهان، در مقاطع مختلف تاریخی، در رابطه با نحوهٔ برپایی تشکلاتِ متنوع کارگری اندوخته‌ و نتایجی که از آنها بدست آورده‌اند را به خواننده منتقل می‌کند.

اما آنچه که از میان مطالب متنوع و متعددِ کتاب –بیش از همه قابل توجه است، تجزیه و تحلیل نهاییِ این تجارب، و استنتاجاتِ نویسندگان آن است؛ که موضوع مورد بحثِ نوشتار حاضر ست.

برای مطالعه این مطلب از لینک زیر استفاده کنید:

http://revolutionary-socialism.com/nessrs-nazanin-yamin-naghde-ketab/

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »