اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیام تسلیت شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران / گوتنبرگ سوئد.

شورای پشتیبانی ازمبارزات مردم در ایران /گوتنبرگ سوئد

هرشب ستاره ای به زمین می کشند و باز
این آسمان غمزده غرق در ستاره است

خبر غم انگیز بود اطلاع یافتیم رفیق مسعود دقیقی اصل از فعالین سازمان اتحاد فدائیان کمونیست در ۲۷ دسامبر ۲۰۲۱
از میان ما رفت رفیق مسعود از دوران نوجوانی به صفوف سازمان چریکهای فدائئ خلق ایران پیوست و در جریان انشعاب به
سازمان اقلیت پیوست. رفیق مسعود در ایران مدتی مخفی و سپس دستگیر و زندان وشکنجه شد بعد از آزادی ناگزیر از ایران خارج
شد و به مبارزه خود در کنار دیگر رفقای سازمان اتحاد فدائیان کمونیست ادامه داد . .
ما درگذشت رفیق مسعود را به خانواده و دوستان و رفقای همرزمش و جنبش کارگری ایران صمیمانه تسلیت میگوئیم.

شورای پشتیبانی ازمبارزات مردم در ایران /گوتنبرگ سوئد
۲۰۲۱ /۱۲ /۲۹
۱۴۰۰/ ۱۰/۸

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »