اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

دختران شین آباد « زندگی‌ام را ازتون می‌خوام » . فیلم

۸ سال گذشت.. در ۱۵ آذر ۹۱ زندگی دختران شین‌آباد را به آتش کشیدند.

من یکی ازدختران شین آباد هستم. من دختر کوردم. کوردی که‌ می‌تواند مبارزه کند. من هم میخواهم مقابلتان بایستم وبگویم زندگیم را از من گرفتید، زندگی‌ام را ازتون می‌خوام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »