فهرست

برنامه پنجم پادکست صدای فدائی ، آنچه که در این برنامه خواهیم شنید ، همراه و همگام با اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه و فواد اهواز ، در رابطه با درگیری کارگران ایرانی و چینی در پتروشیمی مسجد سلیمان ، تشدید سرکوب و بازداشت ها در اهواز و کردستان


پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*

Translate »