اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

افزایش قیمت بنزین و تاثیر آن بر زندگی کارگران و زحمتکشان . درباره کنوانسیون ((سی.اف.تی)) . کنگره ی فعالین جنبش های اجتماعی و ضد سرمایه داری کشورهای امریکای مرکزی در گفتگو با رفیق خسرو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »