اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

مبارزات توده های خلق کرد در روژاوا و تصمیم ترکیه در خصوص حمله نظامی به شمال سوریه در گفتگو با رفیق شاهین شریفیان .


راه های تماس با صدای فدایی
ایمیل ادرس :
seda@fedayi.org
شماره تلفن ، واتس آپ و تلگرام :
0046738924823
1 نظر
  1. سیامک رضایی می گوید

    آلترناتیو حاکم بر روژآوا در بلند مدت در تضاد با منافع امپریالیسم آمریکا نمیتواند باشد بلکه در کوتاه مدت آنهم در تضاد با ارتجاع منطقه و بخصوص ارتجاع حاکم بر ترکیه برای اتخاذ تصمیم امپریالیسم آمریکا و یارگیری آن دردسرهایی بوجود آورده. اگر سرمایه داری وابسته در ترکیه حافظ منافع امپریالیسم در منطقه و متحد آن در بلند مدت است ، ایدئولوژی خرده بورژوازی حزب دمکراتیک کردستان سوریه نیز یک ایدئولوژی پرولتری نیست و حامل ایدآلهای استقلال طلبی و دمکراسی خواهی بورژوازی شکست خورده ملی دهه پنجاه است . خرده بورژوازی همیشه مستعد جذب در دو جبه‍ه انقلاب و یا ضد انقلاب هست . و سیاست یکی به نعل . یکی به میخ زدن امپریالیسم آمریکا نیز در رابطه با جلوگیری از اوجگیری تضاد خلق و امپریالیسم در این نقطه باییتی ارزیابی شود .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »