فهرست

مبارزات توده های خلق کرد در روژاوا و تصمیم ترکیه در خصوص حمله نظامی به شمال سوریه در گفتگو با رفیق شاهین شریفیان .


راه های تماس با صدای فدایی
ایمیل ادرس :
seda@fedayi.org
شماره تلفن ، واتس آپ و تلگرام :
۰۰۴۶۷۳۸۹۲۴۸۲۳

اولین دیدگاه به مبارزات توده های خلق کرد در روژاوا و تصمیم ترکیه در خصوص حمله نظامی به شمال سوریه در گفتگو با رفیق شاهین شریفیان .

  1. سیامک رضایی گفت:

    آلترناتیو حاکم بر روژآوا در بلند مدت در تضاد با منافع امپریالیسم آمریکا نمیتواند باشد بلکه در کوتاه مدت آنهم در تضاد با ارتجاع منطقه و بخصوص ارتجاع حاکم بر ترکیه برای اتخاذ تصمیم امپریالیسم آمریکا و یارگیری آن دردسرهایی بوجود آورده. اگر سرمایه داری وابسته در ترکیه حافظ منافع امپریالیسم در منطقه و متحد آن در بلند مدت است ، ایدئولوژی خرده بورژوازی حزب دمکراتیک کردستان سوریه نیز یک ایدئولوژی پرولتری نیست و حامل ایدآلهای استقلال طلبی و دمکراسی خواهی بورژوازی شکست خورده ملی دهه پنجاه است . خرده بورژوازی همیشه مستعد جذب در دو جبه‍ه انقلاب و یا ضد انقلاب هست . و سیاست یکی به نعل . یکی به میخ زدن امپریالیسم آمریکا نیز در رابطه با جلوگیری از اوجگیری تضاد خلق و امپریالیسم در این نقطه باییتی ارزیابی شود .

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*

Translate »