اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

دوشعرازشاعرگرانقدر شمی  صلواتی که درمراسم چهل نهمین سالگرد حماسه سیاهکل بوسیله خودشاعر خوانده شد ومورد استقبال حضار قرارگرفت

هنوز؟
هنوز نمی دانم
تعداد جانباختگان چند نفرند!
یا رودخانه های که،
جسد  فرزندان  ما را پس  آورند
‌‌                         [به کدام سو روانند
هنوز کسی  مرا برای همدردی،
به خانه مادران جانباخته خبر نمی کند
هنوز روزنامه ها از نیزارهای ماهشهر
ننوشتند،
و کسی از قتل کودکان
هنگام عبور از خیابان خبری نیاورد
مرد همسایه  یواشکی  به من گفت
تعداد شان  برابر با “صدها شقایق” بود
به یاد جانباختگان آبانماه  ۹۸
شمی صلواتی

.

〖زندگی 〗

انسانیت را
در رویائی
به زلالی آب دریا
به وسعت  زمین
نوری برابر با خورشید
زیبا   چون  بهار  پرگُل
بدون  دست تمنا  می جوِیم
٭٭٭٭
آرمانم
برابریست
ارزشهای  انسانی  را
در جنگی با ذلت
در نبردی با خدایان
می جویم
٭٭٭٭
آخرین   نفس را
درزیستن
زیستن را
در عشق
عشق را
در زیبائی
زیبائی را در
آواز
یک قناری
بر روی   شاخه گل
در رقص  یک آهو
بر قلعه  فتخ
فتخ  را
در پرواز
یک  عقاب
بر اوج   ابرها
به دور از خطا
می جویم
٭٭٭٭
عشق را
در بهار  راستین
بهار را
در طغیان
سیل آسا باران
زیبائی را
درنبردی
با زشتیها
به دور از حسرت می جویم
٭٭٭٭
رویا  را درتجسم  تصویر
بهار   را
در کوچ  زمستان
آزادی  را
در شکستن  قفل زندان
فتح را
در قیام  کارگران
برابری  را
تا فتح نهائی
سعادت را
درعشق
عشق را
در زیستن
زیستن  را
در اندیشه  خویش باز می جویم
#شمی_صلواتی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »