اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

آغاز سال تحصیلی همیشه با جنب و جوش بسیار همراه بوده جنب و جوشی که نشان از پویایی و جوان بودن جامعه دارد و در عین حال توام با بیم و هراسی است که در این سالها هیچگاه جمهوری اسلامی را راحت نگذاشته و هر سال با شروع سال تحصیلی به جان رژیم میافتد و البته کاملا هم قابل درک است . از آنجا که در این سالها همواره نیروی محرکه و پیشرو هر اعتراض واقدامی علیه رژیم ددمنش و جنایتکار، جوانان پرانرژی و پرشور بوده اند ، بهتر میتوان ترس جمهوری اسلامی را درک کرد زمانی که این جوانان در مدارس و دانشگاهها و مراکز آموزشی گرد هم میایند ، نیروی قدرتمندی را شکل میدهند که اگر با آگاهی و درک درست از شرایط سیاسی و اقتصادی جامعه اجین شود میتواند زمینه ساز تحولات بزرگی در وضعیت سیاسی جامعه گردد . مستبدین حاکم با درک این واقعیت همواره کوشیده اند این پتانسیل را با هر ترفندی مهار و خنثی کنند ، گام اول را با تعطیلی دانشگاهها برداشتند وبا اعزام بخش وسیعی به جبهه های جنگ ویرانگر ارتجاعی ، با تحریک احساسات کور مذهبی به بهانه حفظ اسلام فوج فوج جوانان بسیاری را قربانی مطامع توسعه طلبانه خود کردند و بخشی دیگر را که سرتسلیم در برابر بیدادگریها و جنایات رژیم فرو نیاوردند در زندانهای مخوف و قرون وسطایی دسته دسته به جوخه های مرگ سپرده و یا سر به دار کردند و جنایاتی آفریدند که قلم از وصف آن عاجز است ، به امید اینکه با ایجاد رعب و وحشت از تکرار وقایع سال 57 جلوگیری کند ولیکن با تمامی این اعمال سبعانه ، رخدادهای سال 78 و 88 که توسط همین جوانان شکل گرفت این امید رژیم را به یاس و ناامیدی بدل کرد .
اتاقهای فکر جمهوری اسلامی اینک مدتهاست با تدارکات گسترده با تولید و توزیع وسیع مواد مخدر و انواع روانگردانها و ترویج هوشمندانه و تشویق معکوس جوانان به مصرف آن ( طبق آمار رژیم سن مصرف مواد مخدر در مدارس به 15 سال و مصرف سیگار به 13 سال رسیده است ) و ترویج بی بند باری جنسی و اخلاقی با کمک شبکه های ماهواره ایش ( 80 درصد شبکه های ماهواره ای فارسی زبان که رسالت خود را تفریح وسرگرمی قرار داده اند ، از حمایت مالی رژیم برخوردارند و تحت قوانین جمهوری اسلامی پخش میشوند ) انحطاط و پسرفت اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی وحشتناکی را بر جامعه مستولی کرده اند . نمود بارزاین وضعیت در بین جوانان گواهی خوبی است بر این که رژیم کدام بخش از جامعه را هدف گرفته است . ایجاد بی تفاوتی به پدیده های اطراف و رخوت وپوچ گرایی ، گرایشات تسلیم طلبانه عرفانی ، شمار تکان دهنده خودکشی در بین جوانان از اهداف بلند مدتی بوده که رژیم دنبال میکرده و میکند .

دانشجویان ، دانش آموزان ، جوانان آگاه و مبارز :

مقابله با تلاشهای رژیم در مدارس و دانشگاهها اولویت اصلی همه شماست . با بردن آگاهی انقلابی به مراکز آموزشی و سازماندهی و متشکل کردن دانشجویان و دانش آموزان به مقابله با تلاشهای مذبوحانه رژیم برای تداوم حیات ننگین خود بر خیزیم .فراموش نکنیم وظیفه ای سنگین بر دوش داریم و هر گامی ولو کوچک و اندک میتواند کمک موثری در پایان بیکاری و فقرو فحشا ، پایان استبداد و سرکوب و خفقان و برقراری آزادی و عدالت و برابری باشد . به امید آن روز .

مرگ بر جمهوری اسلامی

برقرار باد جمهوری فدراتیو شورایی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

کمیته ایالتی تهران 30 /6/95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 نظر
  1. بهمن می گوید

    خیلی عالی بود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »