اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیام تسلیت بمناسبت درگذشت  رفیق سعید نصیری( سهرابی )

با کمال تاسف باخبر شدیم که رفیق سعید نصیری( سهرابی) از سلاله فدائی و یکی از فعالین با سابقه جنبش کمونیستیو کارگری ایران بعد از یک دوره مبارزه با بیماری سرطان،  روز 17 ژانویه 2022 در استکهلم سوئد چشم از جهان فروبسته است.

سعید سهرابی مبارزه علیه ستم و استثمار و زور و سرکوب را از هنگام دانشجوئی در دانشکده هنرهای دراماتیک آغاز کردسپس با سازمان چریکهای فدائی خلق ایران پیوند یافت و در انشعاب بزرگ درون این سازمان به صفوف سازمانچریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) پیوست و درپی تحولات بعدی در این سازمان با هسته اقلیت همراه شد.

رفیق سعید سهرابی  از چهره های آشنای جنبش کمونیستی و کارگری و از فعالین این عرصه بود. سعید در شکل دهی بههمکاری ها و اتحاد عمل ها میان نیروهای انقلابی و سوسیالیستی نقش فعالی داشت  و از سازماندهندگانشورای دفاعاز مبارزات مردم ایراندر شهر استکهلم  و سازمانده و نیروی ثابت قدم تجمعات و تظاهرات متعدد سال های گذشته دردفاع از مبارزات کارگران زحمتکشان ایران بود و در سخت ترین دوره بیماری نیز سعی میکرد در این تظاهرات و گردهمائیها حضور داشته باشد و از انجام وظیفه انقلابی خود باز نماند . سعید آثاری نیز در دفاع از سوسیالیسم  و جنبشکارگری از خود برجای گذاشته است.

فقدان رفیق سعید سهرابی ضایعه ای است که تنها با ادامه راه وی و تشدید مبارزه برای ازادی و سوسیالیسم قابل جبراناست .

ما در سازمان فدائیان کمونیست درگذشت رفیق سعید سهرابی را به خانواده محترم وی، علی الخصوص فرزندان اش،مارال وطلایه عزیز  و رفیق لیلا  و همرزم اش رفیق  مهرنوش شفیعی که در روزهای سخت بیماری سعید همیشه یار و یاوراو بود و نیز رفقای هسته اقلیت و سایر همرزمان اش از صمیم قلب تسلیت گفته و خود را درغم و اندوه آنها شریک میدانیم .

یاد و خاطره رفیق سعید سهرابی که زندگی اش را وقف مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم کرد،  گرامی  و جاودان باد.

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

بیست و هشتم دیماه 1400 برابر با 18ژانویه 2022

                                                                           

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »