فهرست

پادکست صدای فدائی ،درباره آغاز تحریم های ثانویه آمریکا ، بمناسبت صدویکمین سالگرد انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر.


پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*