اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

‎یورش ارتش ترکیه به کردستان سوریه را قاطعانه محکوم می کنیم.

اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست

اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگریحکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت.)

سر انجام بعد از یک دوره تبلیغات جنگی و تمرکز نیرو در مناطق مرزی، تهاجم ارتش ترکیه به مناطق کردنشین شمالسوریه آغاز شد. از همان آغاز عملیات در روز چهار شنبه نهم اکتبر جنگنده بمب افکن های نیروی هوائی ترکیه شهرک هاو روستاهای مرزی در کردستان سوریه را بمب باران کردند. در نتیجه این بمباران ها و یورش نیروهای زمینی ارتش ترکیه ومزدوران وابسته به آن تا کنون ده ها نفر از مردم بی دفاع کشته و زخمی شده و هزاران نفر از ساکنان شهرهایتلابیضورأس‌العینو روستاهای منطقه آواره شده اند. حملات هوایی و زمینی ارتش ترکیه بعد از آن آغاز شد که مطابقتوافق از قبل انجام گرفته میان سران دولت های آمریکا و ترکیه نیروهای آمریکایی از مواضع خود در مرزهای سوریه وترکیه عقب نشستند و راه را برای تهاجم ارتش ترکیه و آتش باران مناطق مسکونی باز گذاشتند.

دولت ترکیه هدف اصلی خود از انجام این عملیات توسعه طلبانه را ایجاد یک منطقه حائل به طول چند صد کیلومتر و بهعمق سی کیلومتر در خاک کردستان سوریه اعلام کرده است. دولت ترکیه طی سال های اخیر بارها اعلام کرده است درنوار حائل امنیتی که قصد ایجاد آن را دارد، اقدام به شهرک سازی کرده و دو تا سه میلیون از آوارگان جنگ سوریه کهاکنون در ترکیه بسر می برند را در این مناطق اسکان داده و کنترل آن را به نیروهای اسلامی وابسته به خود واگذار خواهدکرد. در واقع دولت ترکیه با انجام این عملیات و با این اهداف جنایتکارانه که یادآور شهرک سازی دولت نژاد پرستاسرائیل در مناطق اشغالی فلسطین است قصد دارد بخش وسیعی از خاک کردستان سوریه را به اشغال خود در آورد وترکیب جمعیتی این منطقه را بکلی عوض کند.

دولت ترکیه در حالی این جنگ ارتجاعی و توسعه طلبانه را به بهانه تأمین امنیت ترکیه آغاز کرده است که طی سالیانگذشته هیچگاه امنیت آن از جانب نیروهای حاکم در کردستان سوریه مورد تعرض قرار نگرفته است، بلکه این دولت ترکیهبوده که با حمایت از داعش و دیگر گروه های تروریست اسلامی و یا با اشغال عفرین و جنگ افروزی در مناطق دیگر امنیتو آسایش مردم این منطقه را بر هم زده است.

دولت جنایتکار ترکیه با برافروختن آتش این جنگ ارتجاعی در همان حال که می خواهد تجربه اداره خودمدیریتی کردستانسوریه و دستاورهای مثبت جنبش توده ای در این منطقه را به شکست بکشاند، این هدف را نیز تعقیب می کند که شکستسیاست های توسعه طلبانه خود در طی سالهای گذشته را لاپوشانی کند و توجه افکار عمومی در داخل ترکیه را از ناکامیهای سیاسی و پیامدها بحران اقتصادی به انحراف ببرد.

حمله نظامی دولت ترکیه به کردستان سوریه در توافق با دولت آمریکا و با حمایت ضمنی دولت های روسیه، سوریه و رژیماسلامی ایران و با سیاست به غایت ریاکارانه ای که دولت های اروپایی در پیش گرفته اند، بار دیگر این حقیقت را آشکارکرد که جنبش حق طلبانه مردم ستمدیده کردستان برای رسیدن به اهداف خود هیچگاه نباید به دخالت و حمایت قدرت هایامپریالیستی و قدرت های ارتجاع سرمایه داری در منطقه امید ببندند. بر خلاف ایدئولوگ های احزاب و نیروهایناسیونالیست در منطقه که قدرت های امپریالیستی را پشت و پناه مردم ستمدیده کردستان می دانند، این تجربه تلخ به نوبهخود درسی است برای همه کارگران و زحمتکشان و آزادی خواهان سراسر جهان، منطقه و ایران که نباید به امپریالیستها ومتحدینشان و دشمنان طبقاتی امید ببندند. این قدرت های ارتجاعی داعیه دفاع از حقوق بشر را نیز در خدمت اهدافتجاوزکارانه و غارتگرانه خود قرار می دهند. جنبش حق طلبانه مردم ستمدیده کردستان سوریه هم تنها باید به نیروی خود وحمایت همسرنوشتان خود در منطقه و جهان متکی باشند. بدون تردید اینبار نیز جنگ جنایت کارانه دولت ترکیه علیه مردمکردستان سوریه با مقاومت شجاعانه زنان و مردانی که برای دفاع از دستاوردهایشان از جان خود دریغ نمی کنند روبروخواهد شد.

ما امضا کنندگان این بیانیه جنگ ارتجاعی دولت ترکیه به همراهی دولت آمریکا و حمایت تلویحی دولت روسیه علیه مردمکردستان سوریه را شدیدا محکوم می کنیم و خواهان پایان دادن فوری و بدون قید و شرط این جنگ تجاوزکارانه و بمبارانمناطق کردنشین هستیم. در شرایطی که همه دولت های اروپایی و قدرت های ارتجاعی منطقه ریاکارانه جانب دولت اردوغانرا گرفته اند، همه جنبش های پیشرو و انقلابی و انسانهای آزادیخواه در ایران و کشورهای جهان و منطقه را به حمایت ازجنبش مقاومت مردم کردستان سوریه فرا می خوانیم.

زنده باد جنبش مقاومت مردم کردستان سوریه!

مرگ بر دولت فاشیست ترکیه!

۱۰ اکتبر ٢٠١٩

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »