اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

مافیای رسانه

منتشر شده در نشریه راه سرخ شماره 5 شهریور 1399

این روزها هر کجا نامی است و نانی هست نام سپاه هم هست ، با آن بودجه بی حد و حصر خود وآن پول ها و سرمایه های باد آورده. سپاه در همه ی عرصه های اقتصادی حضور پر رنگ دارد و هر کجا که پای پول در میان باشد آماده است تا آن را منحصر به خود کند. رسانه اوج یکی از جولانگاههای اوست که از سال 90 مشغول تولید برنامه های تلویزیونی و سینمایی است. از آنجا که قدرت رسانه و سینما را بسیار قوی و تاثیر گذار یافتند و در یافتند که دیگر با موعظه و پند و اندرز بالای منبر و ساختن مستند های دوزاری مثل شهید آوینی و… نمی توانند آن تاثیر عمیق را بگذارند و در عرصه فرهنگی رقابت کنند، سرمایه عظیم خود را به کار انداختند و خود را به سینما و تلوزیون در سطح حرفه ای  رسانده و با پول و رانت و قلدری جایی برای خود باز کردند تا با زرق و برق و بریز و بپاش تولید محتوی کنند .

در باب رسانه اوج و و ثروت های بی حد و مرز سپاه و حضورش در تمام عرصه های اقتصادی و انحصاری کردن آن برای خود ، تا مرز فروپاشی اقتصادی برای همه ی اقشار جامعه ، حرف بسیار است و کسی نیست که ندیده باشد و نشنیده باشد و لمس نکرده باشد ، که چه ها نمی کنند برای تصاحب تمامی منابع موجود، و اینک و در ادامه حضورش در رسانه و تلوزیون که به قصد تزریق محتوی ورود پیدا کرده.

سریال آقا زاده یکی از دسته گل هایی است که این رسانه با هزینه میلیاردی در حال ساخت و پخش آن در بخش نمایش خانگی است ، سریالی که در آن جنگ آقا زاده ها را تصویر می کند ، البته با نقاب معصومیت برای خود سیستم و دستگاههای وابسته و تقسیم آقا زاده بد و خوب . در حالی که اولین نکته قابل توجه که به به بنیان های فکری سپاه اشاره دارد تفکر ضد زن ، ترویج فحشا و روابط و مناسبات آلوده ای است که سالیان سال است مروج آن هستند.  در این سریال، آقا زاده خوب و پاک و عارف مسلک با صیغه یک ساعته و پرداخت مهریه معلوم، زن را معنا میکند  و آقا زاده بد ماجرا، از زن به عنوان طعمه استفاده میکند او را به بالینشان می فرستد، تا مدیران سیستم را خلع سلاح کند و مانع کارهایش نشوند .آقا زاده بد ماجرا که سرمایه عظیمی به واسطه آقازادگی اش در اختیار دارد از رانت خواری و رابطه و قرار داد های کلان و یک دو جین افتضاح که مدام هم زده می شود با آقا زاده خوب و معصوم ماجرا در جنگ است. گذشته از بار مثبتی که به زور به حلقوم سریال فرو شده است تا سیستم را مبرا کند ، که بسیار هم احمقانه و ابتدایی است ،برای نشان دادن ملعون بودن آقازاده بد ماجرا ،به خوبی،  کثافت سیستم  فاسد و تا گردن در لجن فرو رفته را به نمایش می گذارد، از انحرافات جنسی گرفته، تا هر نوع رفتار وقیحانه ی دیگر .

آقازاده ها و جنگ بین آنها برای تصاحب قدرت و منابع بیشتر، و نمایش آنها در کاخهایی که آن سرش ناپیداست، با اتومبیل های آنچنانی و حرمسراهایشان و رقابت بر سر گسترش امپراطوری شان ، وقیحانه  در حالی ساخته می شود، که مردم داد از بیداد اینان سر داده اند و هر روز برای لقمه نانی هزاران زن و مرد و کودک جان می دهند ، فقر و گرانی و تورم سر به فلک زده و شرایط اجتماعی اقتصادی سیر نزولی پر سرعتی دارد. برای دزدی های کوچک دست و انگشت می برند و کوچکترین اعتراضی به این همه جنایت پیشگی و پتیارگی، تنها پاسخش زندان است و شکنجه و اعدام.

باری، آقازاده ای که پشت رسانه ضد فرهنگی و متحجر اوج نشسته، تصمیم گرفته است، با یک کادر بازیگری میلیاردی ، همگی چهره، و با دستمزد بالا ، حرف هایی را بزند که هیچ ارگان دیگری جرات و اجازه گفتن آن را ندارد و تنها خود او این مصونیت در گفتار و نمایش را دارد و جنگی را ترسیم می کند که با آن درگیر است  (البته با نقاب کذایی معصومت ) جنگی که به خاطر ابعادش ،لو رفته و دیگر قادر به پوشاندن آن نیستند و گر نه هنوز از در انکار در می آمدند، که،همه چیز امن و امان است و ما هنوز روی زیلو نان و پیاز میخوریم ،بیایید ببینید  و هزار داستان و قصه بسازد که  ما بری هستیم و پاک.این آقازاده قلدر حالا مجبور شده به بخشی از فساد سیستماتیک اعتراف کند و هزینه کلان بپردازد تا نوک پیکان را باز به سوی دشمن فرضی بچرخاند.

شیرین

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »