اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

راز بقاء جمهوری اسلامی

  سی وپنج سال از عمر جمهوری اسلامی میگذرد و در طی این سی و پنج سال رژیم بزرگترین بحرانها را از سر گذرانده و تا به امروز همواره توانسته خود را نجات دهد . در حال حاضر بیکاری و فقر در جامعه بیداد میکند ، تن فروشی به عنوان یک شغل به امری عادی بدل شده و در شبکه های مجازی عکس افراد همراه با مشخصات و قیمت و ……. به راحتی قابل دسترسی است ، پخش و فروش انواع مواد مخدر یکی از مشاغل پر درامد است که عده ای در جامعه از آن ارتزاق میکند و قبحی در این کار نمی بینند و بخشی وسیعی از جامعه خصوصا جوانان اسیر مصرف این مطاع ویرانگرند . در حالیکه درآمد قسمت اعظم جامعه کفاف تامین لقمه نانی برای سیر کردن شکم خانواده را نمیدهد کارگزاران دولتی که از ذخایر انقلاب هستند ! دریافت حقوقهای دهها میلیونی را حق طبیعی خود میدانند و حتی آن را کافی نمیدانند ، عده قلیلی دیگر که عمدتا سر در آخور باندهای مافیایی امنیتی و نظامی دارند به قیمت به خاک سیاه نشاندن کارگران و زحمتکشان و چپاول و دسترنج آنها ، با تصاحب قسمت اعظم ثروت جامعه ، اشرافی گری چندش آوری به راه انداخته اند ، با خودروهای لوکس گران قیمت در سطح شهرها جولان میدهند ، میهمانی های آنچنانی برگزار میکنند ، در خانه های چندین میلیاردی زندگی میکنند ، بستنی با پودر طلا میل میفرمایند و ایام محرم لباس سیاه به تن کرده بانی خیر میشوند و هیات عزاداری بر پا میکنند ، گاوها و گوسفندها سر میبرند و خرج میدهند تا ثواب ببرند و غرفه ای در بهشت را سند بزنند . بیچاره کارگران که هیچ کجا غرفه ای نخواهند داشت حتی جهنم چون وقت و پول گناه کردن هم ندارند .
بله راز بقاء جمهوری اسلامی همانی است که به افیون توده ها معروف شده ، ” دین ” . این رژیم پلید و جانی این رژیم فاسد و غارتگر فقط با کمک دین و دامن زدن به توهمات و خرافات مذهبی توده ها توانسته تا به امروز به حیات ننگین خود ادامه دهد.
کرد و ترک و ترکمن و بلوچ را وحشیانه سرکوب کرد ، در دهه شصت در شهرهای جوی خون به راه انداخت انقلابیون کمونیست و آزادیخواهان را در سیاهچالهای قرون وسطایی دسته دسته به جوخه های مرگ سپرد ، جنگی ویرانگر و خانمان برانداز را با دعای توسل و کمیل و عربده های آهنگرانها 8سال اداره کرد و از نعمات آن بهره ها برد ، بالاترین تضیقات و اجحافات استثمارگرانه را بر کارگران و مزد بگیران جامعه تحمیل کرده ،…… همه اینها با فتاوی و سخنرانی های خمینی جلاد به عنوان رهبر شیعیان جهان صورت گرفت . تحت رهبری وی و بعد از مرگ این عنصر پلید با هدایت جانشین وی خامنه ای مخبط ، تمام ارکان دولتی و غیر دولتی و نظامی و امنیتی حتی مدارس و دانشگاهها و بیمارستانها ، به زبانی دیگر کل جامعه جولان گاه روحانیون شده تا مراقبت کنند سلمه ای به بیضه اسلام وارد نشود . در طی این سالها هر از چندی مناسبتهای جدید مذهبی ابداع شده و تمام دستگاههای تبلیغاتی رژیم یکپارچه به تهییج توده ها برای شرکت در مراسمها مذهبی به کار گرفته میشوند ، دو ماه محرم و صفر ، یک ماه رمضان ، اعیاد شعبانیه ، ماه رجب و ایینهای اعتکاف ، ذی الحجه و اعیاد کذایی آن ، سالروز ازدواج علی و قاطمه ، سالروز آغاز ولایت امام زمان ، ووووو ، تا زمانی که توده ها سرگرم این مراسمهای عبادی و روحانی !! هستند جنایات و دزدیها و فساد حکومت ، فاصله طبقاتی و حقوق های نجومی ، بیکاری فقر و اعتیاد ، ……… همه به فراموشی سپرده میشود و هر سالی از پس سالی دیگر بدین طریق زمان بر وفق مراد جمهوری اسلامی گذشته به طوریکه خودشان باورشان شده که این حکومت را به کف با کفایت آقا امام زمان خواهند سپرد !!! غافل از اینکه در برابر قدرت توده ها به جان آمده و گرسنه امام زمانشان هم به داد شان نخواهد رسید همانطور که امروز در برنامه پیک نیمروزی اخبار ساعت دو رادیو گزارشی تهیه کرده بود از افزایش ضریب جینی یعنی افزایش وحشتناک فاصله طبقاتی  که به گفته پاره ای از نمایندگان مجلس و چند کارشناس عواقب خطرناکی برای جمهوری اسلامی در بر خواهد داشت و موجب آشوبهای اجتماعی خواهد شد ( تماما به نقل از گزارش رادیو ) . به قول ضرب المثل معروف دیر و زود دارد سوخت و سوز ندارد  .

                                                                 کیومرث منصوری 27/7/95

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »