فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیام تسلیت و همدردی سازمان راه کارگر

روابط عمومی سازمان راه کارگر

در آستانه سال نو میلادی ما با اندوه فراوان از خاموشی ناگهانی رفیق مسعود دقیقی اصل  آگاه شدیم . رفیق بعد از تحمل یک دوره بیماری ، روز دوشنبه ۲۷ دسامبر مصادف با ۶ دی در یکی از بیمارستانهای شهر گوتنبرگ سوئد چشم از جهان فرو بست و همه ما را در شوک و اندوه فرو برد .

رفیق مسعود از نوجوانی در صفوف سازمان چریکهای فدائی خلق ایران مبارزه می کرد ، در جریان انشعاب بزرگ فدائیان ، به سازمان فدائیان اقلیت پیوست .

مبارزات انقلابی رفیق در مسیر احقاق حقوق کارگران و زحمتکشان موجب شد تحت تعقیب رژیم جنایتکار سرمایه داری حاکم قرار گیرد و ناچار به خروج از ایران گردید و سرانجام در کشور سوئد اقامت گزید . در آنجا بود که رفیق به صف انقلابی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست پیوست .

رفیق مسعود از جمله کارگران کمونیستی بود که به مبارزه ای که خود را وقف آن کرده بود ایمان داشت و برای رسیدن به آزادی و سوسیالیسم از هیچ تلاشی کوتاهی نمی کرد . با چنین روحیه ای بود که رفیق مسعود به نمایندگی سازمانش در شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست شرکت داشت و به سهم پرتوانش وظایف پیش روی شورا را به دوش می کشید و به پیش می برد .

ما خود را در غم از دست دادن رفیق مسعود عزیز با همسر گرامی ، فرزند نازنین و رفقای سازمانی اش در اتحاد فدائیان کمونیست و سایر رفقا شریک می دانیم . با تسلیت اندوه گنانه به این عزیزان ، برایشان صمیمانه شکیبایی آرزو می کنیم .

بی گمان راه  سرخ رفیق مسعود عزیز ما در پیکار برای آزادی و سوسیالیسم را ادامه خواهیم داد .

یاد عزیز رفیق مسعود دقیقی اصل همیشه گرامی خواهد بود .

روابط عمومی سازمان راه کارگر

۳۰٫۱۲٫۲۰۲۱

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »