اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

نشریه راه سرخ ارگان فعالین داخل کشور .دوره دوم شماره 3 تیرماه 1399

 

Download (PDF, 1.45MB)

نشریه “ راه سرخ ارگان فعالین داخل کشور سازمان اتحاد فدائیان کمونیست . راه سرخ صدای کارگران و زحمتکشان و تمامی کسانی است که به مبارزه برای سرنگونی انقلابی رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و نفی ھرگونه استثمار و کارمزدی باور داشته و در این راه از ھیچ چیز دریغ نمی نمایند. از طریق ایمیل های زیر گزارشات و مشاهدات عینی خود را در موارد مختلف که می باید بازتاب یابد از سراسر کشور برای ما ارسال کنید و با نظرات و پیشنهادات ارزشمند و انتقادات سازنده خود ما را در بالا بردن کیفیت نشریه و انجام وظایف انقلابی مان یاری رسانید.

Rah_sorkh@yahoo.com

 Tehran@fedayi.org

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »