اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

فساد مشخصه بارز تمامی رژیمهای دیکتاتوری است

منتشر شده در نشریه راه سرخ شماره ۳

جمهوری مفسدین اسلامی نابود باید گردد

فساد مشخصه بارز تمامی رژیمهای دیکتاتوری است که در سایه نبود آزادی بیان و مطبوعات و رسانه های گروهی به راحتی در تمام ارکان حکومت رشد میکند و به دنبال آن به بخشهایی از جامعه سرایت پیدا میکند . جمهوری اسلامی هم از این قائده نه تنها مستثنی نیست بلکه سرآمد تمام رژیمهای مستبد و فاسد است ، رژیم این سرآمدی را مرهون مذهب است که در طی این چهل سال به بهترین وجهی در خدمت توجیه اعمال شنیع و غارتگری های کارگزاران رژیم بوده  به طوری که این مردان و زنان خداجوی با وجود آنکه در موارد بسیار در طی این چهل سال تشت رسوایی شان از بام افتاده با وقاحت تمام همچنان  تقدس خود را حفظ کرده اند ، در اصل جمهوری اسلامی از مجموعه ای از باندهای مافیایی تشکیل شده  که متحد در حفظ رژیم هر کدام بخشی از اقتصاد را در سیطره خود دارند و آب و خاک و ثروت این سرزمین را بین خود تقسیم کرده اند و هر آنچه در قالب دادگاههای مبارزه با فساد عیان میشود حاصل اختلاف و رقابت بین باندهاست که هرازگاهی عنصری از باندی پا از گلیم خود فراتر میگذارد و وارد حوزه نفوذ باند رقیب میشود و منافع آن را تهدید میکند بالطبع باید نتیجه این خیره سری را ببیند البته خامنه ای به عنوان پدر خوانده شارلاتان این رژیم همیشه آماده است تا مانع تسری این دادگاه بازی ها به مهره های اصلی گردد ، نمونه آن را در دیدار اخیرش با مسئولین قوه قضاییه شاهد بودیم که ضمن حمایت از دادگاه اکبر طبری صادق لاریجانی را مبرا از هر گونه شائبه فساد بلکه پیشگام مبارزه با فساد معرفی کرد در حالیکه اکبر طبری به عنوان معاون مالی و اقتصادی صادق لاریجانی نوچه حلقه به گوش و محرم زد وبندهای مالی او بوده و صادق لاریجانی به یمن حمایت رهبر همچنان به عنوان یکی از علما اعلام وام دار رهبر در خدمت به رهبر عالیقدر جهان تشیع مشغول می باشد . حریم قدسیی که منادیان دین با شارلاتان بازی و تزویر برای خود ساخته اند ،  در بین پاره ای از توده های متوهم همواره ناجی آنها در روبرو شدن با عواقب اعمال شان شده ، رشوه خواری ، باج گیری ، زن بارگی ، انحرافات جنسی ، آدمکشی ، پا اندازی و دلالی محبت ووو اعمال روزمره این عناصر کثیف است که با به چنگ آوردن قدرت بیش از چهل سال خدایی میکنند  . فسادی که تمام تار و پود رژیم را در بر گرفته ، به بخشهایی از جامعه  شیوع پیدا کرده و عملا همان مناسبات و روابط  را در بین پاره ای از مردم رسوخ داده ، وجود چنین ناهنجاریهای اخلاقی و اجتماعی در خارج از دایره حکومت حریم امنی برای کارگزاران این رژیم فاسد فراهم آورده و به همین دلیل در این سالها با وجود فساد گسترده در تمام رده های حاکمیت همچنان حیاتش دوام آورده و هیچگاه نخواسته با این روابط و مناسبات مقابله کند ، آنچه انجام داده تنها اقداماتی فریبکارانه برای مشغول کردن توده ها بوده و بس . مردم باید همچنان نظاره گر جولان این جانوران باشند تا مهدی موعود ساخته شده این  حضرات از راه برسد و منجیشان شود و در باغ سبز بهشت را به رویشان باز کند علی الحساب با همین ها باید بسازند تا ببینند خدا چه میخواهد !!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »