اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیام تسلیت سازمان اتحاد فدائیان کمونیست کمیته ایالتی تهران به مناسبت جانباختگان حادثه ساختمان پلاسکو

باوقوع آتش سوزی درساختمان پلاسکو و سپس فروریزی این ساختمان بیش از سی نفر جانباخته وعده دیگری زخمی شدند. بیشتراین جانتاختگان جزو کارگران شاغل درموسسات مستقردراین ساختمان ویاماموران زحمتکش آتش نشانی هستند.
طبق گزارشات شهود عینی این واقعه دردناک، گذشته ازاینکه خودساختمان پلاسکو فاقد تجهیزات ایمنی بوده است ،ماموران آتش نشانی نیز مجهز به لوازم کافی و استاندارد برای مهاربموقع وفرونشاندن آتش نبوده اند وبعنوان مثال ابتدا حتی تشک ایمنی در محل حاضر نبوده که وقتی دو کارگر زن اقدام به پرتاب خود از پنجره مینمایند، آنها را به سلامت بگیرند و این عدم امکانات درسطح استاندارد بین المللی درآتش نشانی کشوری است که هر روزه شاهد اختلاس های کلان مسئولان و مدیران دولتی میباشد و در واقع ماموران آتش نشانی را بدون داشتن امکانات لازم به کام مرگ میفرستند . درساختمان قدیمی پلاسکوهرازان کارگر،کارمند و کاسب شبانه روز مشغول کاروفعالیتند درحالیکه این ساختمان ازکمترین امکانات ایمنی برخوردارنبوده وبسیاری از موارد ایمن سازی برای هنگام بروز چنین حوادثی پیشبینی نشده بوده است و اینک مسئولین دولتی با دادن بیانیه هایی سعی دارند کم کاری و بی مسئولیتی خود را بر ذمه دیگران بگذارند و این در حالی است که در کشوری که تمام ادارات دولتی از قوه قضائیه آن گرفته تا دیگر دوائر دولتی در هنگام بررسی و بازرسی چنین مواردی، فقط به یک چیز فکر میکنند و آن اینست که چقدر رشوه بگیرند و چگونه جیب های خودرا پرکنند و اصلا اهمیتی برای جان مردم در چنین حوادثی قائل نیستند .سرمایه داران  و صاحبات قدرت ثروت که ازقبل استثمارکارگران و فساد ورشوه خواری و برخورداری ازرانت های دولتی هرروز برثروت شان مافزایند هیچگاه به میل خود حاضرنبوده ونیستند برای تامین امنیت محیط کار و جلوگیری ازحوادث اینچنینی چاره اندیشی کنند. بروزچنین حوادثی با این همه تلفط انسانی درگوشه وکنارکشور، برای اولین بارنبوده وآخرین بارنیز نخواهد بود .فقدان ایمنی محیط کار سالانه هزاران قربانی میگیرد وبه یمن سرکوبگریهای جمهوری اسلامی احدی پاسخگونیست.ایمنی وبهداشت محیط کارکه یکی ازمطالبات اولیه کارگران وزحمتکشان است باید باتشدید مبارزه علیه سرمایه داران ودولت تامین وتضمین شود.
ما اعضا وفعالین سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بار دیگر تسلیت خود را به تمامی خانواده هاوبازماندگان عزیز از دست داده و بویژه خانواده ماموران شریف آتش نشانی که بدون داشتن هیچ امکاناتی بی پروا خود را به دل آتش زدند تا دیگران را نجات دهند، ابلاغ نموده و خود را در غم آنها شریک میدانیم.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی
زنده باد سوسیالیزم
کمیته ایالتی تهران
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 30/10/95

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »