اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست برگزار می کند !

نشست پالتاکی ، بحث و تبادل نظر پیرامون :
چشم انداز همکاری نیروهای چپ و کمونیست

سخنرانان نشست پالتاکی:

 ۱-   کاک ابراهیم – حزب رنجبران ایران 

۲-   روبن مارکاریان – سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

۳-   حسن بهزاد  – کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان ( اقلیت )

 ازهمه فعالان سازمان ها، احزاب و نیروهای چپ و کمونیست دعوت می شود در این نشست پالتاکی شرکت کنند.  بعد از اتمام سخنرانیها، فرصت کافی برای مداخله و مشارکت تمامی شرکت کنندگان به زمان تساوی وجود خواهد داشت.

اتاق پالتاکی شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست

زمان : : روز پنجشنبه ۲۳ فوریه ۲۰۱۷   ساعت  ۲۰ بوقت اروپای مرکزی

مکان : اتاق پالتاک، کاتگوری Asia and pacific ‏ سپس روی ‏ Iran  کلیک کنید. بعد روی نام  Shooraye Namayandegan کلیک ‏کنید .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »