فهرست

سمیناراستکهلم پیرامون برآمدِ مبارزات کارگری در ایران و چشم اندازهای آن بخش دوم

https://www.youtube.com/watch?v=4oP_I2bYpZg&t=1879s

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*