فهرست

سمیناراستکهلم پیرامون برآمدِ مبارزات کارگری در ایران و چشم اندازهای آن بخش اول

https://www.youtube.com/watch?v=aaEJ7qxZBt4

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*

Translate »