اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اتاق پالتاکی شورای نمایندگان احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

نشست پالتاکی ، بحث و تبادل نظر پیرامون :
موقعیت کنونی ؛  فرصتها و موانع در همکاری نیروهای چپ و کمونیست
سخنرانان نشست پالتاکی:
۱-   هلمت احمدیان – حزب کمونیست ایران
۲-   سعید سهرابی – شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران – استکهلم
۳-   حسن بهزاد – کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان ” اقلیت “

 ازهمه فعالان سازمان ها،احزاب و نیروهای چپ و کمونیست دعوت می شود در این نشست پالتاکی شرکت کنند . بعد از سخنرانیها، فرصت کافی برای مداخله و مشارکت تمامی شرکت کنندگان به تساوی وجود خواهد داشت.
اتاق پالتاکی شورای نمایندگان احزاب، سازمانها و نهادهای چپ و کمونیست

زمان :              یکشنبه شانزدهم (۱۶) اکتبر ۲۰۱۶  ساعت  ۲۰ بوقت اروپای مرکزی

مکان :              اتاق پالتاک، کاتگوری Asia and pacific ‏ سپس روی ‏ Iran  کلیک کنید. بعد روی نام  Shooraye Namayandegan کلیک ‏کنید .

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »