سعید سلطانپور صدایی نامیرا

 برنامه ای از صدای فدائی

تهیه شده در کمیته تبلیغات و انتشارات فدائیان کمونیست

اجرا آمیتیس احمدی

https://t.me/fedayi1349

ممکن است شما دوست داشته باشید
نظرات
Translate »