اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

علیه حکم اعدام و رژیم جنایتکارجمهوری اسلامی بایستیم

شورای همکاری

ماشین کشتار جمهوری اسلامی از بدو تولد تاکنون دمی از کشتار معترضان باز نایستاده است. در ادامه کشتارها اخیرا دستگاه قضایی بعنوان یکی از اصلی ترین عوامل این کشتار معترضیین ودستگیرشدگان سالهای 96 و98 را نشانه رفته است. بیش از 12 تن از آنها تحت عنوان «مفسد فی الارض» به اعدام محکوم شده اند. و در روزدوشنبه 24 تیر دو زندانی سیاسی به اسامی دیاکو رسول زاده و صابر شیخ عبدالله را در زندان ارومیه اعدام کردند . امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه تن از دستگیرشدگان آبان ماه هستند که حکم اعدامشان تایید و به اجرا نزدیک شده است.
جمهوری اسلامی در چنگ بحران های متعدد و استیصال روزافزون درمقابل کارگران و زحمتکشان که در فقر و بی حقوقی دست وپا میزنند بوحشت افتاده ومثل همیشه جز کشتار معترضین راهی در مقابل خود نمی بیند. سالهاست که معجزه ترساندن وسرکوب آخرین ذخیره هایش را نیز شلیک کرده است. دیگر نمی توان با گلوله وزندان واعدام پاسخ گرسنگی و فقروبی حقوقی وتبعیض را داد و آنرا به سکوت وادارکرد. بیکاران، کارگران و زنان و باز نشستگان بارها به خیابان آمده اند وتا پای جان ایستادگی کرده اند. علاوه برکشتارهای تاکنونی هنوز خون تازه 1500 نفر درآبانماه برسنگفرشها باقی است وهزاران دستگیری وصدها ناپدید شده نه تنها کسی را خانه نشین نکرده است، بلکه همه به روشنی می دانند که کابوس رژیم عروج مجدد معترضین است. دستگیری و زندانی کردن کارگران واحکام شلاق واعدام گواه این وحشت از مرگ است. در تمام این مدت کارگران لحظه ای از اعتراضات خویش عقب نشینی نکرده اند و همچنان غول اعتراض مهیای خیابان است. اعتراض قدرتمند کارگران هفت تپه در سی و یکمین روز مبارزه پرشورشان، سرکوبگران را مجبور کرد، در کمتر از 24 ساعت چهار فعال کارگری دستگیر شده را آزاد کنند. اعتراض گسترده و جهانی به حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی تحت نام “اعدام نکنید” فشاری را بر جمهوری اسلامی وارد کرده، که صحبت از بررسی مجدد پرونده آنها مطرح است. اما ترفندهای این رژیم شناخته شده است. فشار و اعتراض گسترده تر و محکمتر هنوز لازم است تا مجازات اعدام به طور اساسی و حکم اعدام این سه نفرلغو شود.
شورای همکاری مجازات اعدام را عملی جنایتکارانه میداند وهمه آزادیخواهان را به مقابله علیه این اقدام غیر انسانی وبرای رهایی همه زندانیان سیاسی وکارگران زندانی فرامیخواند. از همه کارگران و زحمتکشان میخواهد بهر طریق ممکن در مقابل این احکام انزجار خودرا اعلام و برای الغاء آن تلاش کنند.
آزادیخواهان و نیروهای انقلابی ورفقای شورای همکاری: در هرکجا هستید در سازمانیابی اعتراض علیه این جنایات فعالانه شرکت و کوشش کنید
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
جولای2020 15
امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فداِئیان (اقلیت) و هسته اقلیت
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »