اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اطلاعیه مشترک نیروهای چپ و کمونیست در مورد “نه” بزرگ مردم به نمایش انتخاباتی رژیم اسلامی ایران

نمایش انتخابات یازدهمین دوره مجلس رژیم اسلامی در روز جمعه دوم اسفند همانگونه که انتظار می‌رفت، با شکست منفتضحانه رژیم به پایان رسید. این نمایش علی رغم تمدید چند باره مدت زمان برگزاری “انتخابات” و تلاش‌های مذبوحانه ارگان‌های تبلیغی رژیم، علی رغم عوامفریبی‌ها و التماس خامنه‌ای و دیگر سران رژیم، کمتر از یک چهارم واجدین شرایط رای دهنده در این نمایش مسخره رژیم شرکت کرده و باردیگر با صدائی رساتر از همیشه، “نه” قاطع خود را به جمهوری اسلامی، اعلام نمودند.

“نه” بیش از چهل میلیون نفر از واجدین شرایط، ضمن اینکه پاسخ دندان شکنی به این نمایش انتخاباتی رژیم بود در عین حال رفراندومی وسیع و با شکوه مردمی علیه رژیمی بود که با کشتار و جنایات خود را سر پا نگه داشته است. این “نه” بزرگ بار دیگر نشان داد که مردم در ادامه خیزش‌های انقلابی شان مصمم هستند که این رژیم را باهمه ارکان و اجزایش به زیر بکشند.

شکست این مضحکه انتخاباتی در عین حال بار دیگر نشان داد که اکثریت قاطع توده‌های محروم و تهیدست جامعه، نه تنها امیدی به بهتر شدن زندگی شان از طریق صندوق آرا رژیم ندارند، بلکه با این رویگردانی عمومی به سوی شرایط و اوضاعی می‌روند که همه این صندوق‌های آغشته به خون فرزندانشان را بر سر جانیان حکومتی خراب کنند.

توده‌های میلیونی کارگران، زنان و جوانان جویای زندگی و امید به آینده، بار دیگر نشان دادند  که مدت‌ها است هیچگونه اعتمادی به این نوع نمایش‌های انتخاباتی ندارند و بجای آن مطالبات و خواسته‌های خود را با مبارزاتشان در خیابان و در محل‌های کار و زیست شان پیش می‌برند. چنانکه در دی‌ماه ۹۶ و آبان خونین و دی‌ماه سرخ ۹۸ با عزمی انقلابی، این رویکرد را نشان داده‌اند .

شکست مضحکه انتخاباتی رژیم بدون تردید یک پیروزی بزرگ برای جنبش‌های آزادیخواهانه در ایران است و جنبش سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی را در موقعیت بهتری قرار داده است. و بیت رهبری و نیروهای سرکوبگر را به صرافت بیشتری برای “محکم کردن کمربند”‌هایشان قرار خواهد داد.

برای مقابله با تلاش‌های مذبوحانه و ضدانقلابی رژیم، جبهه مبارزه و انقلاب در ادامه این رفراندوم باشکوه “بایکوت”، باید بتواند با فراگیر کردن و سراسری کردن اعتصابات کارگری و اعتراض و مبارزه توده‌ای، دستگاه سیاسی، اقتصادی و نظامی حاکم را فلج کنند و از این رهگذر پیروزهایش را گام بگام تثبیت نمایند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

۳ اسفند ۱۳۹۸- ۲۲ فوریه ۲۰۲۰

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران،حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فداِئیان (اقلیت) و هسته اقلیت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »