اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بیدادگاه رژیم علیه کارگران هفت تپه ونشریه گام از مصادیق سرکوب آزادی وجنبش کارگری است

سیاست جمهوری اسلامی از آغاز بر سرکوب و کشتار وزندان و شکنجه استوار بوده است. مقابله با این سیاستها و موجودیت جمهوری اسلامی علیرغم افت‌وخیزهای بسیار اگرچه همواره در جریان بوده است، اما خیزش‌های دی ماه ۹۶ بود که آژیر خطر را برای کل رژیم به صدا درآورد و جنبش کارگری با طرح شعار “نان ـ کار ـ آزادی” و “اداره شورایی” او را به وحشت مرگ انداخت. حمله به فعالین کارگری و پیشروان جنبش‌های اجتماعی و آزادیخواهان و تلاش برای حاکم کردن فضای رعب و وحشت و استیلا برکنترل‌های ازدست رفته در عرصه‌های مختلف اجتماعی و ومقابله باارتقا سطح مبارزات کنونی است. یاری گرفتن از فضای ملتهب تهدیدات ولفاظی های جنگی و تهدیدات دشمن خارجی اهرم‌هایی است که رژیم بیهوده امیدوار است به مدد آنها بتواند سرکوب اعتراضات را تسهیل کند. کارگران و زنان و گروه‌های مختلف اجتماعی تحمل‌شان به سر آمده است و در اشکال مختلف به خیابان می آیند. دستگیری شکنجه و قتل اگر قادر بود آنها را به سکوت وادار کند تا کنون قضیه فیصله یافته بود. موج‌های اعتراض پس یکدیگر و هر بار قوی‌تر از پیش فرا می‌رسند. جمهوری اسلامی خطر را دریافته است و برای بقاء خویش به هر ریسمانی چنگ می‌زند. بیدادگاه ۱۲ مرداد علیه امیر امیرقلی،عسل محمدی، علی نجاتی، ساناز الهیاری، سپیده قلیان، امیرحسین محمدی‌فرد و اسماعیل بخشی، نمونه‌ای کامل از این استیصال و عمل جنایتکارانه است. بیدادگاهی که همچون هزاران مورد از این دست برعلیه انقلابیون مبتنی بر پرونده سازی و شکنجه و، سناریو نویسی است. کارگران و زحمتکشان ایران  این زندانیان سیاسی را می‌شناسند و در دقایق مبارزات آنان همدلانه حضور داشته‌اند و به چیزی جز آزادی بدون قیدوشرط آنها تن نمی‌دهند. این کارگران و آزادیخواهان شجاع در کف کارخانه و خیابان افشاگر ماهیت ضد کارگری و ضد آزادی رژیم شده‌اند و در این بیدادگاه ها نیز جز این کاری نخواهند کرد.

ما امضاکنندگان این اطلاعیه که برای سرنگونی انقلابی جمهوری سرمایه‌داری اسلامی و یک آلترناتیو سوسیالیستی مبارزه می‌کنیم این بیدادگاه‌ها را که درسراسر عمر ننگین رژیم نمونه‌های بارزسرکوب صدای کارگران وآزادیخواهان بوده اند  محکوم میکنیم و در کنار کارگران و خانواده های زندانیان سیاسی می ایستیم و خواهان آزادی بی قید و شرط و فوری آنان هستیم . مااز همه کارگران و نیروهای چپ و کمونیست و آزادیخواه می‌خواهیم هر کجا هستند برای آزادی فوری زندانیان سیاسی وبرعلیه رژیم و بیداد گاه هایش به هر طریق ممکن مبارزه واعتراض کنند.

کارگر زندانی، زندانی سیاسی، بی قید و بی‌وثیقه آزاد باید گردد

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

۲۹۰۷۱۹

امضا کنندگان: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »