اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بمناسیت اول مهر و شروع سال تحصیلی جدید

در حالی به مهر یعنی اغاز شروع کسب دانش و علم در همه سطوح وارد شدیم و در مدارس و دانشگاه ها شروع به تحصیل در سال جدید نمودیم که بسیاری از همکلاسی های سال قبل به دلیل نداشتن بودجه و امکان تحصیل ترک نحصیل نموده اند و در کلاس حاضر نگردیدند . این در حالی است که فیش های حقوقی چند صد ملیونی بسیاری از مدیران ارشد در نظام افشا شده و بسیاری از انها هنوز در پرده ابهام باقی مانده است . مدیران نالایق و بی سوادی که فقط با پاچه خواری و دریوزگی بر این منصبها دست یافته اند و بعضا در سرکوب اعتراضات مردم نقش ایفا میکنند . و باز هم این در حالی است که دزدی ها و اختلاسها هر روزه شده است . اگر در رژیم گذشته نیز این اعمال صورت میگرفت چنین بی پروا و اشکار نبود اما این حکومت جهل و جنایت در سایه اسلام و با تکیه بر سرنیزه سرکوب  عریان به تاراج و سرکوب اعتراضات مردم پرداخته است کارگران معترضی را که به عدم پرداخت حقوق خود طی ماه ها و حتی در بعضی موارد عدم پرداخت طی سال اعتراض میکنند در خیابان به شلاق میبندند . این کارگران همان پدرانی هستند که نه تنها هزینه تحصیل همکلاسی ها همان فرزندانشان را نمی توانند پرداخت کنند و مجبور به ترک تحصیل می شوند بلکه از تهیه نان شب فرزندان خود عاجز شده اند . بی کاری بی داد میکند و اگر عده ای از ناچاری به دستفروشی مبادرت میکنند مزدوران رژیم بساط انها را بر هم میریزند . و جلو تلاش انها را برای تهیه قوت یا لموت هم میگیرند .
مردم ما طی قرون اخیر برای برون رفت از جهنم سرمایه ساخته در میهنمان تلاش کردند اما هر بار توسط سرمایه جهانی و مزدوران داخلیش تلاش انها نا کام ماند از مشروطه و مشروطه خواهی رضا  قزاق را بیرون اوردند از فیام شکوهمند مردم در 57 طی سازشی در گوادالوپ بین سلطنت طلبان و سرمایه داری جهانی و روحانیت و لیبرالها خمینی را بیرون اوردند ان را بر قیام مردم به عنوان الترناتیو حقنه کردند در منطقه کمربند سبز کشیدند طالبان و داعش را پروراندند . بر مردم ما که برای عدالت و ازادی برخواسته بودند ان رفت که همه در این سی و چند ساله شاهد ان بوده اید . ازادی اجتماعی را نیز از مردم گرفتند . و این تنها یک چاره دارد و ان چیزی نیست که خود ما اقدام کنیم برخیزیم در محلات که زندگی میکنیم در محل کار و… هرجا که حضور داریم  یاران هم فکر خود را بیابیم متشکل شویم به کارگران معترض بپیوندیم از خواسته های بر حق انان معلمان پرستاران و زنان حمایت کنیم . و تلاش کنیم که بسوی یک انقلاب اجتماعی رهسپار شویم.  و این بار هوشیار باشیم که دیگر هیچ کس کراواتی با ریش بی ریش و مذهبی غیر مذهبی را بر ما حقنه نکنند . برای عدالت و در جهت برقرای عدالت اجتماعی تلاش کنیم برای نفی کارمزدی و این میسر نخواهد شد مگر با حمایت و شرکت در جنبش کارگری میهنمان .

پیش یه سوی انقلاب اجتماعی

سرنگون باد حکومت جهل و جنایت سرمایه داری اسلامی ایران

برقرار باد جمهوری فدراتیو شورایی

برای دانستن و خواندن اعلامیه ها نشریات ما می توانید به سایت www.fedayi.org مراجعه و یا در کانال تلگرام ما https://telegram.me/fedayi1349/ مراجعه نمایید ادرس های ما را ترویج و تبلیغ نمایید اعلامیه های دستی که در محلات پخش می شود را نیز پس از خواندن تکثیر نمایید دست شما را به گرمی میفشاریم.

کمیته ایالتی کرج (البرز)

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

1/7/95

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »