اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

کومله حزب کمونیست ایران و عادت به نذر کردن گاو مرده !

طبق اخباری که طی روزهای گذشته در مورد مذاکرات نیروهای ناسیونالیست کرد با جمهوری اسلامی انتشار یافت و سپس عمر ایلخانی زاده مسئول وقت مرکز همکاری احزاب کردستان مورد تائید قرار گرفت چهار حزب ناسیونالیست

کرد طی یک سال و نیم پیش تا کنون با جمهوری اسلامی چه با واسطه چه بی واسطه مذاکراتی داشته اند که هنوز از

زد و بندهای ان پرده برداری نشده و عیان در برابر اذهان عمومی نیست . بدون شک کسانی که به مسائل طبقاتی می

نگرند و شناخت واقعی و درستی از ماهیت احزاب و دسته جات بورژوازی موجود در اپوزوسیون دارند این چنین مداکراتی از سوی این نیروها انها را شوکه نخواهد کرد . هرچه مبارزات درون مرزهای ایران طبقاتی تر و رادیکاتر

شود بدون شک ما شاهد پیوند خوردن بیشتری بین این یا ان گروه و دسته در اپوزوسیون بورژوازی چه بین خود وچه

با نیروهای امپریالیستی و چه حتی در شرایط حادتر(برای انها) با جمهوری اسلامی برای مقابله با جنبش کارگران و

زحمتکشان خواهیم بود. و این اپوزوسیون چپ و کمونیست است که باید از هم اکنون برای مقابله با چنین پیوندهای نا

میمون اماده باشد و با تمام توان ان را افشا و به مقابله ان رود.

این جای هیچ گونه تعجب ندارد . اما چیزی که ما را وادار به تعجب و تفکر می کند . برخورد کومله حزب کمونیست

و خود حزب کمونیست ایران در این رابطه است ؟!!!!

اولین موردی که مورد سوال است این است که چرا هیچگاه حزب کمونیست و کومله در رابطه با چنین مسائلی از همان

ابتدا مبادرت به افشا گری نمی کند !!!؟؟؟ و بر عکس کاملا ان را از چشم توده ها و جنبش کمونیستی مخفی نگه می دارد؟

این اولین مورد نیست که ما شاهد ان هستیم بارها این اتفاق افتاده . همین دو سال پیش بود که حزب کمونیست نشست کومله با احزاب ناسیونالیست را مخفی کرده بود و حتی پس از افشای ان در نخست ان را تکذیب نمود وبعد زیر فشار اقرار و از خود انتقاد نمود . و اکنون نیز یک سال نیم است ان را مخفی نموده است ؟!!!

و باز چون مسئله افشا شد به میدان امد مصداق ان مثل معروف فارسی است که می گوید طرف گاو مرده را نذر می کند.

اکنون نیز که یک سال و نیم است این مسئله را مخفی نموده است؟!!!!

ایا این حزب بر این باور نیست که کمونیست ها باید با مردم خود و جنبش کمونیستی صادق باشد؟

ایا رفقا متوجه این قضیه نیستند که با افشای به موقع چنین مواردی نه تنها کمونیستی برخورد نموده بلکه می تواند بین نیروهای بورژوازی اختلاف انداخته و در نتیجه توازن قوا با رژیم را به نفع مردم و مبارزات کارگران حفظ نماید!!

اصولا (اصولن) تحلیل حزب کمونیست ایران از شرایط مشخص فعلی ایران و منطقه چیست ؟ که به جای رد قاطعانه

مذاکره و افشای به موقع ان برای مذاکره با جمهوری اسلامی شروطی را مشخص نموده است؟ و لابد صرف پذیرش لفظی جمهوری اسلامی او نیز در صف مذاکره کننده ها قرار می گرفت!!!! واقعیت چیست ؟ چه اتفاقی افتاده است که در چنین شرایطی که جمهوری اسلامی در بحران عظیم اقتصادی دست و پا می زند و از سوی دیگر مواجه با مبارزات هر روزه کارگران و زحمتکشان است کومله برای مذاکره و اشتی  با این رژیم شرط تعیین کرده است؟

و این در حالی است که رژیم جمهوری نه تنها در عرصه بین المللی بلکه با خود کردها نیز بارها نشان داده که به هیچ قائده و قانونی پایبند نیست .! و هیچ قول قراری را به جا نمی اورد مگر برای ضربه وارد کردن به این نیروها.!

رفقای کومله نه تنها مبادرت به افشا نکردند و با سکوت خود راه را برای احزاب بورژوازی کرد و جمهوری جهل و جنایت اسلامی هموار کردند بلکه این فرصت را در اختیار جمهوری اسلامی گذاشتند تا بین نیروها و از ان مهمتر بین ملت کرد و دیگر ملل موجود در ایران فاصله بیفتد و انها در حال انتظارو توهم انشااله که گربه است باقی بمانند.ومانعی برای پیوستن مبارزات حداقل تا مدتی فراهم اید.

پس از افشای قضیه نیز که مبادرت به دادن اطلاعیه نموده و با تلوزیون کومله مصاحبه نمودند فقط در چهار چوب کردستان به بحث نشسته و تلاش دارند که به مذاکره کننده گان و یا نیروی واسطه این را تفهیم کنند که انها نیروی بزرگی و تاثیر گذاری هستند و هرگونه مذاکره بدون انها رسمیت ندارد !!! انگار که رفقای کومله بیشتر از ان ناراحت هستند که به بازی گرفته نشده اند؟!!!

در اطلاعیه انها هیچ ردی از مبارزات کارگران و وضعیت رژیم و دعوت به سراسری کردن مبارزات و پیوستن ملت کرد به مبارزات کارگران دیگر نقاط و و تشویق برای برقراری شوراها (که یکی از خواست های بر حق کارگران بوده است)

دیده نمی شود . و در همین اطلاعیه نیز صریح و رک با هرگونه مذاکره با رژیمی که نه تنها روزانه کردستان را به خاک و خون می کشد بلکه مبارزات کارگران و زحمتکشان بقیه نقاط را نیز هم به خون می کشد و هم با داغ ودرفش پاسخ می دهد به مخالفت بر نمی خیزد.!!!؟؟

 

چهاردهم ژوییه 2019

محسن رجب زاده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »