اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

کدام رسوایی و رسوایی برای که و چه جریان و حکومتی !!!!؟؟؟

این روزها انتخاب یکی از قضات جلاد را به ریاست قوه قضاییه رسوایی نامیده و همه نشریات و تلویزیون ها و حتی سایت ها درباره ان سخن می گویند چنان که گویی حکومت ابرو دار و متینی به اشتباه فردی نادرست را در جایگاهی درست قرار داده است و چنان که گویی دیگر افراد در راس این حاکمیت سابقه جنایی علیه توده های در بند ایران ندارند.!

حکومتی که از ابتدای به روی کار امددن خود با تقویت و ابقا کردن ساواکیان این شکنجه گران دیروز و تبدیل انها به معلمین شکنجه برای نیروهای جدید خود و ابقا و سران ارتش و استفاده از انها برای سرکوب خوزستان ترکمن صحرا و کردستان ( طبق توافقنامه های سازش با حکومت پیشین بر طبق گفته های فرسیو این جنایت کار ساواکی در بی بی سی)

جانیان را به کار گرفت حکومتی که بیش از نیمی از کابینه و مجلسش را افراد وزارت اطلاعات و سپاهی و قضات اعدام تا کنون تشکیل داده است !!؟ حکومتی که ریاست جمهور هایش خود از عامران سرکوب بوده اند. چه رسوایی از انتخاب یک جلاد عامل می تواند داشته باشد چه ننگی از این انتصاب باید با خود حمل کند؟

اصولا حکومتی که کل نیروهایش همین چند نفر جلاد هستند که در مقاطع مختلف در جایگاه های مختلف به کار گرفته میشوند( حال تحت هر عنوانی اصلاح طلب یا اصول گرا ) چه رازینی دادستان مشهد و تهران دهه شصت و جلاد ان دوران باشد که اکنون هیبت اصلاح طلب به خود گرفته چه حسن روحانی باشد که در تمامی سرکوبها نقش فعال و عامر داشته و اکنون نقش میانه رو را بازی می کند و در همین چند سال پیش در ماجرای سرکوب کوی دانشگاه رئیس جلسه کمیته سرکوب انها یا به قول خودشان کمیته برخورد با حوادث یا مسائل امنیتی بوده باشد یا خاتمی که در اوج فریب گفتگوی تمدن ها از نیروی انتظامی که دانشجویان را از طبقه چهارم پرت می کرد تشکر می نمود چه فرقی دارند.

این بازی است که بخشی از اصلاح طلب ها به راه انداخته تا بدین وسیله تطهیر کنند ان نیمه گندیده دیگر را !

وارد این بازی نباید شد و اگر هم در این مورد صحبت باید نمود کاملا روشنگرانه باید به ان پرداخت .

محسن رجب زاده 15 .12 . 97

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »