اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

خودکشی نوجوان ١۴ ساله در ثلاث باباجانی

در این روزها اخبار خودکشی در میان کودکان بە شدت افزایس یافتە. این بار خبر از خودکشی پسری ١۴ در ثلاثباباجانی ممنتشر شده.

خبرگزاری هرانا گزارش کردە کە یک پسر ١۴ سالە بنام محمد ویسی کە اهل روستای جوجار ثلاث باباجانی در استانکرماشان بودە، خود را حلق آویز کردە است.

از دلایل این اقدام خبری منتشر نشده اما کارشناسان، مشکلات اجتماعی را کە بیشتر ریشە در مسائل اقتصادی دارند،عاملی موثر در افزایش میزان خودکشیها می دانند.

سازمان پزشکی قانونی سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی های سالانه را بیش از ۷ درصد اعلام کرده، اما ظاهرا این آماررو بە افزایش است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »