اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

علیه احضار کارگران فولاد اهواز به اعتراض برخیزیم

میثم آل مهدی از فعالان کارگری گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در توئیتر خود خبر داد که “دادگاه انقلاب” اهواز با ارسال نامه ‌های جداگانه به ۴۱ نفر از کارگران فولاد از آنها خواسته در روزهای آینده خود را به شعبه ۲۰ این دادگاه معرفی کنند. کارگران فولاد اهواز که برای دفاع از حقوق انسانی خود به مبارزه برخاستند، بار دیگر به اتهام “اخلال در امنیت کشور”، “اعتراضات غیرقانونی” و سر دادن “شعارهای سیاسی” به بی دادگاه رژیم احضار شده اند.

کارگران فولاد اهواز در پائیز سال گذشته همزمان با اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه یکی از با شکوه ترین و طولانی ترین اعتصابات و اعتراضات خیابانی تاریخ جنبش کارگری ایران را سازمان دادند. اعتصاب و اعتراض کارگران برای دریافت حقوق های معوقه، علیه توقف خط تولید و تحقق دیگر خواسته هایشان بیش از یک ماه به طول انجامید. در ادامه این اعتراضات نیروهای امنیتی و سرکوبگر جمهوری اسلامی در اواخر آذر ماه شبانه به منازل کارگران فولاد اهواز یورش برده و ده ها تن را بازداشت کردند. در آنزمان مبارزات پیگیرانه و متحدانه کارگران فولاد اهواز و هفت تپه و انعکاس گسترده اخبار آن در شبکه های اجتماعی و رسانه های داخلی و خارجی موج گسترده ای از حمایت و اعلام همبستگی به دنبال داشت. بخش هایی از کارگران ایران  و فعالین جنبش کارگری در مراکز مختلف تولیدی و خدماتی در تجمع های خود و یا با صدور بیانیه های حمایتی همبستگی خود را با کارگران فولاد اهواز و هفت تپه اعلام داشتند. “معلمان مبارز، دانشجویان، زندانیان سیاسی، نویسندگان، روشنفکران آزاده و انسان های مبارز و آزادیخواه” در برخی از شهرهای ایران از مبارزات حق طلبانه کارگران هفت تپه و فولاد اهواز پشتیبانی کرده و تهدید و بازداشت فعالین و نمایندگان کارگران را محکوم کردند.

 

اکنون احضار۴۱ تن از کارگران فولاد به دادگاه ضد انقلاب، یک ماه بعد از دادگاهی اسماعیل بخشی، علی نجاتی و حامیان و یاران دلسوز جنبش کارگری در یکی از بی دادگاههای رژیم و محکومیت آنان به تحمل زندان و شلاق نشانه اوج استیصال و هراس رژیم جمهوری اسلامی از تداوم اعتراضات و اعتصابات کارگری است. تشدید فشار و سرکوب علیه رهبران و فعالان جنبش کارگری سیاست آگاهانه ای است که همه جناح های حکومتی بر سر آن توافق نظر دارند. احضار کارگران فولاد اهواز و اعمال فشار بر فعالان کارگری، پیام دولت اسلامی  سرمایه دارن حاکم بر ایران به رهبران کارگری در شرکت هپکو و آذر آب اراک، پارس جنوبی و کلیت جنبش کارگری است. همه جناح های رژیم به خوبی تشخیص داده اند که در متن بحران همه جانبه ای که رژیم با آن دست به گریبان است و بر متن تداوم اعتراضات و اعتصابات کارگری و جنبش های اعتراضی در جامعه، چه خطری و از جانب کدام بخش جامعه، حاکمیت طبقه سرمایه دار را تهدید می کند. رژیم جمهوری اسلامی از نقش آگاهی بخش و سازمانگرانه فعالان و پیشروان کارگری در جریان اعتراضات و اعتصابات کارگری آگاه است، از اینرو سعی دارد با احضار، دادگاهی کردن و محکوم کردن رهبران و فعالان شناخته شده و تأثیرگذار جنبش کارگری به زندان و شلاق، از دیگر فعالان و پیشروان طبقه کارگر ایران زهر چشم بگیرد. تعرض آشکار رژیم به فعالان کارگری در فولاد اهواز و هفت تپه بخشی از یک نبرد طبقاتی است. همه بخش های جنبش کارگری ایران باید احضار رفقا و هم طبقه ای های خود در فولاد اهواز به بی دادگاههای رژیم را تعرض به خود تلقی کنند و با اعلام همبستگی با کارگران فولاد اهواز با هر شکلی که می توانند برای خنثی کردن و به عقب نشاندن رژیم از این تعرض افسار گسیخته متحدانه تلاش کنند. تشدید فشار و سرکوب و تعرض به جنبش کارگری را تنها با همبستگی طبقاتی می توان درهم شکست. ما امضا کنندگان این اطلاعیه ضمن محکوم کردن احضار کارگران فولاد به بیدادگاه رژیم سرمایه داران، همه بخش های جنبش کارگری و جنبش های پیشرو اجتماعی را به همبستگی با کارگران فولاد اهواز فرا می خوانیم.

در خارج از کشور  احزاب و سازمان های چپ و کمونیست و نهادهای مدافع جنبش کارگری و  مبارزات آزادیخواهانه در ایران لازم است با  برپایی کارزارهای سیاسی و تبلیغی به حمایت از فعالان کارگری و فعالان دیگر جنبش های پیشرو اجتماعی و دفاع از آزادی زندانیان سیاسی هزینه سیاسی تعرض رژیم به جنبش کارگری و آزادیخواهانه در ایران را سنگین تر کرده و این رژیم را هر چه بیشتر در نزد افکار عمومی رسوا کنند.

زنده باد اتحاد و همبستگی جنبش کارگری

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

 

۱۵ شهریور ۱۳۹۸

۶ سپتامبر ۲۰۱۹

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »