اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تشدید فشار به کانون نویسندگان ایران

کانون نویسندگان ایران که ده ها سال مبارزه علیه سانسور وبرای آزادی اندیشه و بیان را درکارنامه خوددارد ودراین راه دها نویسنده ،شاعر واهل هنر راازدست داده است با اعمال فشار و سرکوبهای مضائفی مواجه شده است. اواخر ماه گذشته محمد مقیصه رئیس بی دادگاه جمهوری اسلامی سه تن از اعضای دبیران کانون نویسندگان بنامهای رضا خندان،بکتاش آبتین وکیوان باژن عضو سابق هیئت دبیران ،را احضار وهرکدام را به شش سال زندان محکوم کرد. کانون نویسندگان ایران دربیانیه ای که درمحکومیت این احکام صادرنموده،آورده است . به سه نویسنده مجموعا ۱۸ سال حکم زندان داده‌اند که چرا عضو کانون نویسندگان ایران شده‌اید؛ چرا نشریه‌ی داخلی یک تشکل فرهنگی را منتشر کرده‌اید؛ چرا اسناد و مدارک فعالیت‌های پنجاه ساله‌ی کانون را در کتابی گرد آورده‌اید؛ چرا بر مزار احمد شاملو و محمد مختاری و جعفر پوینده رفته‌اید؛ چرا پای بیانیه‌های دفاع از آزادی بیان نویسندگان و هنرمندان و مخالفت با اعدام و سانسور امضا گذاشته‌اید!» کانون نویسندگان درپایان بیانیه ۲۶ اردیبهشت ماه خود همچنین اعلام کرده است که :« در حقیقت آنچه در پرونده و دادگاه سه عضو کانون مبنای اتهام و صدور حکم قرار گرفته است چیزی جز گام نهادن در راه آزادی بیان و مخالفت با سانسور نیست و درست به همین سبب آنها محاکمه و محکوم به تحمل حبس شده‌اند؛ اما این فقط محاکمه‌ و محکومیت سه نویسنده نیست، تنها محاکمه‌ی کانون نویسندگان ایران نیست. محکومیت همه‌ی نویسندگان و کسانی است که می‌خواهند از حق آزادی بیان برخوردار باشند. به این گونه محاکمه‌ها و حکم‌هایی که در چند دهه‌ی اخیر برای پراکندن رعب و وحشت و سرکوب آزادی بیان به وفوردر جریان بوده است، باید پایان داده شود.» کانون نویسندگان دربیانیه خود ، از همه‌ی نویسندگان و انسان‌های مدافع آزادی بیان خواسته است تا از هر راه ممکن به دفاع از این سه نویسنده بپردازند.
فشار وسرکوب اعتصابات و اعتراضات کارگران ،معلمان ، دانشجویان واحکام صادره برای نویسندگان و هنرمندان وسایر اقشار معترض به سیاست های نظام فاسد و سرکوبگر حاکم در شرایطی تشدید شده است که رژیم دربحرانهای لاینحل اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی دست و پامیزند با افزایش فشار تحریمها و تهدیدات امپریالیسم آمریکا رهبران رژیم سیاست سرکوب و امحای جنبشهای اجتماعی برعلیه ستم واستثمار وزور و سرکوب درداخل را درپیش گرفته اند . درحالیکه بیکاری میلیونها جوان ،اخراجهای دسته جمعی عدم پرداخت بموقع حقوق و دستمزدهای ناچیز به همراه افزایش مدام قیمت مایحتاج عمومی از یکسو و گسترش فساد و چپاول ثروت های عمومی و منابع طبیعی توسط مافیای بقدرت نشسته از سوی دیگر توده های زحمتکش مردم را به ستوه آورده است رژیم درهراس از اوج گیری اعتراضات اجتماعی اکنون به بهانه تحریمها و تهدید ها ی خارجی برنامه های متعددی را برای سرکوب و سلطه کامل برجامعه تدارک دیده است .
اما این واقعیت را نادیده میگیرند که کانون نویسندگان ایران بیش از نیم قرن تهدیدات و سرکوبگریها و کشتارهای دونظام شاه و شیخ را تجربه کرده و برغم همه موانع و مشکلات ازازادی اندیشه و بیان بی هیچ حد و استثنائی دفاع نموده است و برای جامعه ای آزاد همراه با عدالت اجتماعی رزمیده و همچنان به مبارزه خود ادامه میدهد . کسانیکه با چوب و چماق وزندان وشکنجه میخواهند دهان نویسندگتم وهنرمندان متعهد را ببندد ،آب درهاون میکوبند و بدون شک تیرشان به خطا خواهد رفت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »