اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیام کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ

کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ

کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ

با بیان تالمی عمیق خبر از دست رفتن، رفیق

مسعود دقیقی را به اطلاع همگان میرساند!

رفیق مسعود درکش و قوسی ناباورانه ، بعد از تحمل یک دوره بیماری در یکی از بیمارستان های شهرمان گوتنبرگ ازدست رفت و ما را تنها گذاشت!

گفته اند : تا وقتی کسی در کنارت هست ، خوب نگاهش کن ، گاهی آدم ها آنقدر سریع میروند که حسرت یک نگاه سرسری را به دلت می گذارند. همیشه دیر می فهمیم خیلی دیر که چیزی در حال تمام شدن است .

گاهی یک لحظه آفتاب در هوای سرد و برفی گوتنبرگ برای دیدن همدیگر غنیمت جلوه می نماید و دیدن یک دوست و رفیق در تنهایی تبعید آرزو می شود  و یک عزیز وقتی از دست همه رفت ، عزیز وجانبدار می شود . یک دوست وقتی از دست میرود، خوبیهایش عیان می شود . هر فصل سال که تمام شد به نظر قشنگ و قشنگ تر می شود و درست سلامتی وقتی در بستر بیماری باشی آرزو می شود . دریابیم که زندگی آنقدرها هم طولانی نیست به آهی بند است و دیگر تمام .

مسعود دقیقی انگار همین تازگی ها بود که در بحث های جمعی شهرمان جای داشت و به آوای همیشه گی اش می گفت: می شود کار کرد، مشروط براینکه همدیگر را دریابیم و زبان هم را بفهمیمم . انگار همین دیروز بود که در جمع  مباحث مان بود و امروز نیست .

فعالان «کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ» از دست رفتن ناگهانی رفیق مسعود را به خانواده اش و به یاران او در سطح رفقای « سازمان اتحاد فدائیان کمونیست» و دیگر فعالان سیاسی شهر گوتنبرگ با تاثری عمیق یاد می کند و خاطر او را در عرصه مبارزات سیاسی و دفاع از حرمت آزادی و سوسیالیسم از یاد نخواهند برد !

گوتنبرگ سوئد : کانون همبستگی با کارگران ایران

پنجشنبه ۹ دی ۱۴۰۰ برابر با ۳۰ دسامبر ۲۰۲۱

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »