اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تسلیت بمناسبت درگذشت رفیق ایرج حیدری ازاعضای سازمان راه کارگر

باخبرشدید که رفیق ایرج حیدری ازاعضای سازمان راه کارگر، بعداز یک مدت بیماری، درروز یکشنبه 17 فروردین درپاریس بدرود حیات گفته است .

رفیق ایرج حیدری ازکادرهای راه کارگر بود که فعالیت سیاسی  خود را از دوران دانشجوِیی آغاز کرد و در بحبوحه انقلاب 57 به سازمان فدایی پیوست وپس از انشعابات درون سازمان فدایی باجریان 16 آذرهمراه شد وسپس با نقد جریان 16 آذر، فعالیت سیاسی خود را در سازمان راه کارگر ادامه داد . بدینوسله درگذشت ایرج حیدری را به رفقای راه کارگر و خانواده وبستگان وهمرزمان وی تسلیت میگوئیم.

یادش گرامی باد

روابط عمومی سازمان اتحادفدائیان کمونیست 20 فروردین 99

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »