اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

انفجاردرمقرحزب دموکرات کردستان وضرورت هشیاری نیروهای انقلابی

درشامگاه روز ۳۰ آذربا انفجار دوبمب در کنار مقرحزب دمکرات کردستان در کویسنجق اقلیم کردستان  پنج تن ازپیشمرگان حزب به نام های “علی قیطاسی، وهاب میر خزری، ناصر کریمی، سالار باقری، ارسلان عباسی” و یک نفرازماموران امنیتی اقلیم جان خود را ازدست داده و عده ای نیز زخمی شدند. حزب دمکرات با انتشار بیانیه ای نوشته است:شامگاه سی‌ام آذر ماه (٢٠ دسامبر ٢٠١۶) یک گردهمایی فرهنگی که به مناسبت شب یلدا (٨۶مین سالروز میلاد د.قاسملو) در قرارگاه دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان و به ابتکار اتحادیه ی جوانان دمکرات شرق کردستان و با شرکت خانواده و مبارزان و اعضای این حزب برگزار شده بود، آماج یک انفجار تروریستی قرار گرفت. همزمان با پایان مراسم، یک بمب در نزدیکی محل مراسم و در مقابل یک فروشگاه و در کنار راه تردد عمومی هرموته – کمپ آزادی منفجر شد. هنگامیکه جمعی از پیشمرگان و پلیسهای مرکز امنیتی مستقر در آن حوالی بمنظور کمک‌رسانی به محل رویداد می‌رسند، بمب دوم نیز منفجر می‌گردد و در نتیجه بلافاصله شش تن جان خود را از دست داده و چهار تن نیز مجروح می‌گردند که متأسفانه یکی از مجروحین نیز دوازده ساعت بعد از حادثه جان خود را از دست می‌دهد و بدین‌ترتیب آمار شهدای این اقدام تروریستی به هفت تن می‌‌رسد .»
پس ازاین انفجارات آقای خالد عزیزی دبیرکل حزب دمکرات درسخنرانی خود، جمهوری اسلامی را عامل این بمب گذاری  اعلام نمود. متعاقب آن پلیس امنیتی اقلیم نیز اعلام نموده است که دراین رابطه دونفر را به نام های (ش.ع)  و  (پ. گ )  به اتهام انفجار تروریستی شامگاه سی‌ام آذر ماه امسال (٢٠ دسامبر ٢٠١۶) در (قرارگاه مرکزی حزب دمکرات کردستان) در حوالی شهر کویسنجق دستگیر نموده است. اما هنوز بعد ازگذشت نزدیک به دوهفته ازواقعه، از نتایج تحقیقات دستگاه های امنیتی حکومت اقلیم خبری نیست ودرباره هویت و وابستگی این افراد اطلاعات دیگری منتشرنشده و احتمالا منتشر نیز نخواهد شد  .
این واقعیت برکسی پوشیده نیست که رژیم جمهوری اسلامی (که بارها مسئولان اطلاعاتی وامنیتی آن اعلام کرده اند) همواره  کوشش کرده و میکند تا با نزدیکی و نفوذ  دراحزاب وسازمانهای سیاسی ، و نهاد ها و مجامع فرهنگی مبارز،نیات پلید خودرا نظیر ایجاد اختلال دردرون تشکلها واحزاب و سازمانها، تهدید و ترور رهبران وفعالین سیاسی به تضعیف آنها بپردازد. رژیم بارها با استفاده از غفلت  رهبری  واعضای این سازمانها ضربات متعددی بر آنها فرود آورده است . اکنون با استفاده ازشیوه های دیگری نظیر تله های انفجاری و بمب گذاری درمحافل و مراکز تجمع نیروهای مخالف خود، سیاست دهشت اندازی را نیز دردستورقرارداده است که مورد جدید بمب گذاری اخیر در محل تجمع حزب ددموکرات کردستان است.
دراین میان با توجه به تهدیداتی که درسالهای اخیر متوجه احزاب کردستانی مقیم دراردوگاه های اقلیم بوده است و نظر به سابقه چندین باره ترور رهبران حزب دمکرات کردستان،وکشف چندین مورد ازتحرکات عوامل نفوذی رژیم دراین احزاب، جای بسی تاسف و و تعجب است که چرا حزب دمکرات کردستان درحالی فراخوان برگزاری شب یلدا و  تجمع در سالروز تولد دکترقاسملو را داده است که برای حفظ جان شرکت کنندگان درمراسم  تدابیر لازم امنیتی اتخاذ ننموده است. شکی نیست یکی ازدلایل این سبک سری همانا ازتوهمات پوچ رهبری این حزب نسبت به مصالحه احتمالی بارژیم  ناشی میشود. گویا به این تصورند که بعد از اعلام  «رویکرد به مبارزه مسالمت آمیز »دیگر رژیم کاری به کارآنها نخواهد داشت ، توهمی که قبلا دکتر قاسملو و دکتر سعید، دبیران کل این حزب را به قربانگاه رژیم کشاند. وصد البته کم تجربگی رهبران این احزاب راهم باید مدنظرقرارداد که بیشتر تجربه آنها دوره ای راشامل میشود که بصورت علنی درمناطق آزاد کردستان فعالیت میکردند.
تعجب آوراست که رهبران حزب دربیانیه خودشان اعلام میکنند که: … رژیم تنها در اقلیم کردستان در دهه ی ٩٠ میلادی، دهها جنایت تروریستی بزرگ را علیه نیروهای سیاسی و مبارزان کرد کردستان ایران و خانواده هایشان انجام داده است که به قربانی شدن صدها تن انجامیده . علاوه بر این کارنامه ی سیاهی که جمهوری اسلامی ایران در ترور مبارزان سیاسی مخالف این رژیم در اقلیم کردستان داراست، در ماههای گذشته، فرماندهان سپاهپاسداران بطور صریح و مدام تهدید کرده اند که در داخل خاک اقلیم و در هر جایی که لازم بدانند، به دمکراتها و مراکز و قرارگاههای آنان ضربه می‌زنند.» علاوه براین وقتی دربیانیه خود  اعلام میکند: طی چند سال اخیر از روند خنثی کردن توطئه های این رژیم و تحقیق از عوامل گسیل شده ی وابسته به اطلاعات و دستگاههای جاسوسی جمهوری اسلامی به درون حزب‌ ما، گردآوردهاست. بر اساس اطلاعات کسب شده، اطلاعات و سپاهپاسداران ماهها است که برای خرابکاری و انجام انفجار و اقدامات تروریستی دیگر در داخل قرارگاهها و مقرات حزب و علیه مسئولان و مبارزان حزبی در تلاش هستند.» حزب دموکرات کردستان درواقع اعتراف میکند که اولا ضربات اصلی ازسوی افراد نفوذی سپاه و عوامل اطلاعاتی رژیم درحزب صورت گرفته و درثانی ازعان میدارند که  « مدتها قبل ازاین به سیاست رژیم درنفوذ دادن افراد جاسوس و تروریست خود درحزب مطلع بودند و ثالثا خودرژیم هم بارها هشدار داده که دراین احزاب نفوذ کرده و بموقع ضربه خواهد زد .
با این وجود پرسش این است که حزب دموکرات وسایر احزاب مقیم اردوگاه ها ازچه روی بدون چک امنیتی هردرخواست کننده ای را وارد حزب خود میکنند و دوم اینکه با وجود مطلع بودن از وضعیت نفوذی ها دراردوگاه های خود وبا وجود اینکه بارها ازاین طریق ضربه خورده اند چرابازهم ازروی بی مسئولیتی هنگام برگزاری اجتماعات حزبی خویش ازرعایت مسائل امنیتی عاجزهستند؟

برنامه جدید رژیم درضربه زدن به جریانات سیاسی مخالف

اقدامات چند سال اخیررژیم درترور مخالفان خود و نیز اقداماتی که برعلیه احزاب کردایرانی مقیم دراردوگاه های اقلیم کردستان انجام داده است، مبین این واقعیت است که رژیم جمهوری اسلامی درسرکوب و ترور و مقابله با احزاب و سازمانهای سیاسی مخالف خود ازروشهای جدیدی استفاده میکند که نفوذدادن عمال و جاسوسان وتروریست های خود دردرون احزاب وسازمانها یکی از آنها است .رژیم ازاین طریق اطلاعات لازم را ازکمیت و کیفیت نیروهای سیاسی جمع آوری میکند و به شناسائی امکانات و نقاط قوت وضعف آنها میپردازد.ازاقدام به خرابکاری دردرون این تشکیلات هاگرفته تا ایجاد روحیه یاس و نامیدی و جاسوسی و ارتباط گیری ونفوذ وگسترش شبکه های خود درتمام سازمانها و درموارد لزوم ترور و بمب گذاری از وظایف عوامل آنها محسوب میشود . علاوه برآن با توجه به وجود گروه های مختلف تروریستی و مافیائیکه امروزه درهمه جای دنیا به سلاح و سایر تجهیزات دسترسی دارندو حاضرند با بادریافت مبلغی به هراقدام جنایتکارانه ای دست بزنند نیز بعنوان امکان دیگری در بمب گذاریها و شناسائی و ترور افراد مخالف توسط دستگاه های امنیتی رژیم به کار گرفته میشوند. با توجه به همه این فاکت ها،عدم هشیاری سازمانهای سیاسی مخالف رژیم ،بویژه سازمانهای انقلابی،قابل توجیه نیست و ادامه این وضعیت میتواند برای امنیت وادامه کاری آنها نتایج فاجعه باری را به دنبال داشته باشد. بویژه ماموران رژیم در منطقه کردستان درشرایط فعلی ازامکان عمل بیشتری برخوردارند .باوجود د ه ها عامل رژیم درپوشش شرکتها و مجامع مختلف درکردستان ،از یکسو وناتوانی احزاب مستقر دراین منطقه برای کنترل رفت آمد ها و معیارهای مخفی کاری خطربیشتری را متوجه این نیروها میکند . همکاری مشترک درشناسائی و کشف عوامل و نفوذی های رژیم و تحرکات آنها درمنطقه میتواند راه کارمناسبی برای مقابله با نقشه ها و توطئه های رژیم باشد. ودراین رابطه امید بستن به اقدامات ارگانهای امنتیتی اقلیم که خود بیش از همه آلوده مسائل امنتی هستند، هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد . اقدامات تروریستی رژیم دربمب گذاری اخیر مقابل محل تجمع حزب دموکرات کردستان، نه اولین باراست ونه آخرین بار خواهد بود. تهدیدات را باید جدی گرفت و به طریق اصولی و انقلابی با آن به مقابله پرداخت.

خ- عمواوغلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »