اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه وارد چهل و هفتمین روز خود شد.

امروز جمعه، ۱۰ مردادماه، اعتصاب کارگران هفت‌تپه در گرمای طاقت‌فرسای  و اپیدمی کشنده‌ی کرونا، وارد چهل وهفتمین روز خود شد.

نزدیک به ۵۰۰۰ کارگر هفت‌تپه با همراهی فرزندان و اعضای خانواده و به‌سیاق روزهای پیشین اعتصاب ، امروز نیز مقابلفرمانداری شوش دست به تجمع اعتراضی زدند.

تا به امروز پاسخ رژیم جمهوری اسلامی و سرمایه داری حاکم به درخواست ها و مطالبات معوقه کارگرانی که چندین سالاست برای رسیدن به خواست ها ومطالباتشان بارها و بارها دست به اعتراض و اعتصاب زده اند،ضرب وشتم ، دستگیریوزندان بوده است.

در ادامه این دستگیری و تهدید ها امروز سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه د‌ر کانال تلگرامی خود خبر از احضار یکی ازکارگران نیشکر هفت تپه به نام حسن کهنکی داد .

متن خبر منتشر شده :

احضار یکی از کارگران نیشکر هفت تپه به دادگاه

طی ابلاغیه دادگاه، یکی از کارگران نیشکر هفت تپه به نام حسن کهنکی به اتهام اخلال در نظم عمومی،  روز یکشنبه۱۲مرداد ۱۳۹۹ جهت تفهیم اتهام در دادگاه شوش  باید حضور داشته باشد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه هرگونه پرونده سازی برای کارگران را شدیدا  محکوم می‌کند.

تهدید وارعاب کارگرانی که بیش از سه ماه است دستمزد خود را نگرفته اند چاره کار نیست!

۹ مرداد ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »