اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پنجاهمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه

امروز کارگران نیشکر هفت‌تپه پنجاهمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند.

امروز هم کارگران مانند روز‌های گذشته تجمع اعتراضی خود را مقابل فرمانداری شوش ادامه دادند.

در این تجمع کارگران بر ضرورت اتحاد و ادامه اعتصاب تا رسیدن به مطالبات تاکید کردند.

آنها روی پلاکارد بزرگی که در دست داشتند نوشته بودند: «خواسته کارگران هفت‌تپه لغو فوری خصوصی‌سازی و دولتیشدن شرکت است».

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »