اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

سرود هفت تپه

هفت تپه

ای مردان پیکار

خشم تان چون کوه

عزمتان راسخ

نیزارهایت

از خشم لبریز است

داس تو تیز است

حامیان تو در کل کشور

امد به میدان لشگر لشگر

امد به میدان لشگر شورا

یا که لرستان

از کردستان

از سپاهان

اراک و اهواز

امد به میدان فولاد اهواز

چون شیر غرید

سرکوبگر لرزید

اواز سر داد

ای هفت تپه

داس تو تیز و

پتک من محکم

نیرو بگیریم از بازوی هم

اینک گاه

پیکار سنگین

سنگین و پر کین

بازو به بازو

در هم اویزیم

خون دشمن را بر زمین ریزیم

خون دشمن را بر زمین ریزیم

ترانه سرودی

تقدیم به کارگران مبارز و کارگران فولاد و هفت تپه

محسن رجب زاده

دهم اذر 97

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »