جاودان باد یاد وخاطره رفیق ابولفضل قزل ایاق

جاودان باد یاد وخاطره رفیق ابولفضل قزل ایاق 31 شهریور ماه سالروز شهادت رفیق فدائی و کمونیست ابولفضل قزل ایاق است . رفیق ابولفضل قزل ایاق یکی از کادرهای برجسته  و چهره آشنای جنبش کمونیستی و کارگری ایران  و ازچهره های پرتحرک زندانهای رژیم ستم شاهی  و از رهبران سربازان و پرسنل انقلابی ارتش  و … ادامه خواندن جاودان باد یاد وخاطره رفیق ابولفضل قزل ایاق