اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

احتکار، گرانفروشی و قاچاق داروهای مورد نیازمردم، جنایتی است نابخشودنی

درشرایطی که درایران  بیماران بخاطر کمبود و گرانی دارو جان خودشان را ازدست میدهند و دراین میان اقشار کارگر و زحمتکش بیشترین فشاراقتصادی و تلفات انسانی را متحمل میشوند از کشف 19 کامیون داروی قاچاق ایرانی درعراق خبر میدهند داروهائی نظیرآنسولین، آنتیبیوتیک وسایرداروهای مورد نیاز فوری مردم که اکنون در داروخانه یافت نمیشوند و یا اینکه به قیمت های گزافی به نیازمندان فروخته میشوند .

پس ازانتشار خبر کشف 19 کامیون حامل دارو بوسیله ارتش عراق علیرضا وهاب‌زاده، مشاور وزیر بهداشت در مصاحبه‌ای با رکنا میگوید “طبق آنچه اعلام شده این داروها از داروخانه خریداری شده است. هنوز مشخص نیست که چه داروهایی قاچاق شده، چون داروهای خاص در ایران طبق پروتکل‌های خاص ارایه می‌شود.” اما عکس العمل گسترده مردم درشبکه های اجتماعی وزارت بهداشت را که عادت دارد کمبود دارو را ناشی از تحریمهای آمریکا اعلام کند، مجبورکرد این خبر را تکذیب کند وازسوی دیگر گمرک ایران نیزوارد میدان شده و اعلام نموده است که “این دارو‌ها کاملا غیر ایرانی بوده است و تجار عراقی از کشور‌های دیگر برای مصرف در عراق خریداری کردند و محموله صرفا از طریق ایران طبق قوانین بین‌المللی ترانزیت شده است.”

حال پرسیدنی است که اگرورود و خروج دارو ازمرزهای ایران امکانپذیراست چرا کمبود دارو را به  تحریمها نسبت میدهید؟!

واقعیت این است که تجار، سرمایه داران ودلالان ایران که یا به ارگانهای سراسر فاسد رژیم وابسته اند و یا ازطرف آنها حمایت میشوند با احتکار، گرانفروشی و قاچاق داروهای موردنیازکشور، دست به جنایت های بزرگی میزنند آنها نه تنها با احتکار وایجاد کمبود قیمت ها را در داخل به دلخواه خود بالا میبرند و با چندین برابر قیمت واقعی بیماران نیازمند را سرکیسه میکنند وازاین بابت میلیاردها تومان ازدسترنج مردم زحمتکش را به جیب میزنند بلکه  با توجه به پائین بودن ازرش ریال دربرابردلارازطریق قاچاق و یا بادادن رشوه های کلان به مقامات دولتی و کسب مجوزرسمی این داروها را به کشورهای همجوار فروخته ازاین بابت نیز به سودهای کلانی دست مییابند.
دست یازیدن به چنین اعمال جنایتکارانه ای درحق توده های زحمتکش مردم ایران که روزانه ده ها نفرازآنها بواسطه  کمبود و یا گرانی دارو جان خود را ازدست میدهند، تنها درشرایط سرکوب گسترده ای که درایران حاکم کرده اند امکانپذیراست و راه رهائی توده های میلیونی مردم که اینگونه مورد غارت واستثمار، سرکوب مافیای قدرت وثروت قرارگرفته اند، نه امید بستن به تغییرازدرون و یا دخیل بستن به جناح های متنازع سرمایه داران درون و بیرون از حاکمیت بلکه تنها متحد شدن در جبهه ای انقلابی و گسترش مبارزه با هدف سرنگونی انقلابی رژیم حاکم و بدست گرفتن سرنوشت خود ازطریق شوراها امکانپذیر است. احتکار، گرانفروشی و قاچاق داروهای مورد نیازمردم جنایتی است نابخشودنی.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »